Vi har snakket med undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm om situasjonen som venter på Fjellhaug Internasjonale Høgskole til høsten. Starten på året ble annerledes enn vi alle hadde forestilt oss. Vi er i utgangen av en pandemi, og hverdagen kommer sakte men sikkert tilbake.

Undervisningslederen ved Fjellhaug forteller at det som venter deg som er student til høsten, er et åpent Fjellhaug der undervisningen vil finne sted på Campus.

Tilrettelagt undervisning

Undervisningen er planlagt og vil igjen foregå i klasserommene på Fjellhaug. Høgskolen forholder seg hele tiden til oppfordringer fra helsemyndighetene. Selv om undervisningen skjer på Campus, kan det være at dagene blir strukturert litt annerledes for å ivareta nødvendige smitteverntiltak.

– En konsekvens kan være at vi sprer undervisningen utover dagen og deler opp klasser i mindre grupper. Målet er likevel at vi skal kunne ha undervisning som normalt, forteller Knut Kåre.

Det vil kunne bli forandringer utover høsten, og vi forholder oss hele tiden til reglene som foreligger på tidspunktet. Man må være forberedt på at vi holder avstand, er nøye med håndhygiene og har mindre gruppestørrelser. Det kan være man må regne med å ta med seg egen lunsj fra høsten av.

Klar for omstilling

Ettersom vi er en mindre høgskole, poengterer Knut Kåre at det er lettere for oss å tilpasse oss smittevernstiltak enn en del større skoler.

Knut Kåre sier det ikke er lagt opp til en plan-b for digital undervisning, men at vi omstiller oss dersom det skulle bli nødvendig.

–Vi ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, så det er lett å omstille seg dersom det er nødvendig, avslutter undervisningslederen.

Velkommen til semesterstart og fadderuke 2020!