FIH Promo2022 Foto Kleppa Media 4589

Vil du jobbe med IKT på Fjellhaug?

Ønsker du å bruke IKT-kompetansen din til å tjene andre, og å være en del av et flott fellesskap? Vi søker IKT-konsulent i 100% fast stilling.

Er du både interessert i IKT og glad i å jobbe med mennesker, så er dette jobben for deg. Vi tilbyr god oppfølging og et godt arbeidsmiljø der du blir en del av en veletablert studieadministrasjon. Liker du en variert hverdag der du kan se effekten av den jobben du gjør og der du får jobbe både bredt teknisk og tett sammen med andre kan dette være stillingen for deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og support av IKT, inkludert å være kontaktperson med leverandør av IKT-tjenester og superbruker for systemer og applikasjoner brukt i studieadministrasjonen.
 • Delta i prosjekter knyttet til digitalisering, i samarbeid med administrativt og faglig ansatte
 • Jobbe med IKT-strategi og -budsjett i samarbeid med studiesjef og skolens IKT-utvalg
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver innenfor studieadministrasjonens arbeidsområde og spesielt knyttet til IKT.

Du tilbyr:

Vi vil gjerne treffe både deg som er nyutdannet fra universitet/høyskole eller fagskole og deg som kanskje mangler formelle kvalifikasjoner, men som har noe relevant erfaring, og som ønsker å jobbe med drift og support i et godt arbeidsmiljø der du utgjør en forskjell fra første dag på jobb. Du trives med å prøve å forstå problemer og å finne løsninger som fungerer i praksis. Du er serviceinnstilt, nøyaktig og effektiv og har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og på engelsk.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. FIH er en teologisk høgskole med et kristent verdigrunnlag. Den som ansettes må kunne positivt fremme FIHs målsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo (mskinlo@fjellhaug.no / 412 70 235)

Søknadsfrist/tiltredelse: 5. januar 2023/etter avtale

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Søkere som kan benytte Vitnemålsportalen for å dele sine resultater bes om å gjøre det.

VIKTIG: PERSONOPPLYSNINGER

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Fjellhaug Internasjonale Høgskole har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra våre systemer.

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.