Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash 002
– Foto Scott Graham - Unsplash

Ledig stilling: Førstekonsulent i studieadministrasjonen (IKT)

Vi søker deg som er interessert i å jobbe med studieadministrasjon og IKT, og som trives med en variert hverdag.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon, sjelesorg, kultur og integrering. Ønsker du å jobbe i grensesnittet mellom IKT og høyere utdanning? Vi søker førstekonsulent i studieadministrasjonen, med ansvar for IKT, i 100% fast stilling.

Vi tilbyr god oppfølging og et godt arbeidsmiljø der du blir en del av en veletablert studieadministrasjon. Liker du en variert hverdag der du kan se effekten av den jobben du gjør og der du får jobbe både bredt teknisk og tett sammen med andre kan dette være stillingen for deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelpe studenter og ansatte
 • Legge til rette for god bruk av studieadministrative systemer
 • Drift og support av IKT, inkludert å være kontaktperson med leverandør av IKT-tjenester og superbruker for systemer og applikasjoner (FS, Azure/Microsoft365, Canvas mfl)
 • Ansvar for universell utforming av IKT ved FIH
 • Delta i prosjekter knyttet til digitalisering, i samarbeid med administrativt og faglig ansatte
 • Jobbe med IKT-strategi og -budsjett i samarbeid med administrasjonsleder og studiesjef
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver innenfor studieadministrasjonens arbeidsområde og spesielt knyttet til IKT.

Du tilbyr:

Du har minimum en bachelorgrad eller tilsvarende innen IKT. Lang, relevant, erfaring kan i særskilte tilfeller erstatte krav til utdanning.

Vi vil gjerne treffe deg som trives med å prøve å forstå problemer og å finne løsninger som fungerer i praksis. Du må like å hjelpe andre, og det er en stor fordel å ha evnen til å jobbe strukturert og selvstendig. Det er en fordel å ha erfaring med ett eller flere av systemene nevnt under arbeidsoppgaver, eventuelt med databaser.

Du er serviceinnstilt og kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. FIH er en teologisk høgskole med et kristent verdigrunnlag. Den som ansettes må kunne positivt fremme FIHs målsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

100%, fast.

Arbeidssted: Sinsenveien 15, Oslo.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo (mskinlo@fjellhaug.no)

Søknadsfrist/tiltredelse: 15.05.2024/etter avtale

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Søkere som kan benytte Vitnemålsportalen for å dele sine resultater bes om å gjøre det.

VIKTIG: PERSONOPPLYSNINGER

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Fjellhaug Internasjonale Høgskole har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra våre systemer.

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.