Om FIH

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon og kristendom, religion, livssyn og etikk.

FIH ønsker å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse. Skolens primærvirksomhet er å formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier.

Skolen ble etablert i 1898 på Framnes i Hardanger og flyttet i 1913 til gården Fjellhaug i Østre Aker. Fra 1. januar 2011 endret skolen navn fra Fjellhaug Misjonshøgskole til Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har i dag to avdelinger med studietilbud akkreditert av NOKUT, én i Oslo (FIH-NO) og én i København (FIH-DK).

På Fjellhaug har det vært drevet både misjonsskole, bibelskole, ungdomsskole og handelsskole. I dag er det misjonsskolen (videreført som Fjellhaug Internasjonale Høgskole) og bibelskolen (Bibelskolen Fjellhaug) som fortsatt er i drift.