Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon og kristendom, religion, livssyn og etikk
Biblioteksbygget ved FIH Oslo
Biblioteksbygget ved FIH Oslo

FIH ble stiftet på Framnes i 1898 og flyttet til Sinsen i 1914. Skolen ble opprettet som utdanningsinstitusjon for fremtidige misjonærer. I dag er FIHs formål å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier». For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt».

FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument.

FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå.

I dag har FIH tre campus:

  • Campus Oslo
  • Campus København
  • Campus Aarhus

Nærmeste trikke- og bussholdeplass er Rosenhoff i Trondheimsveien. Fra sentrum kan du benytte trikk 17 mot Sinsen-Grefsen stasjon eller buss 31 mot Tonsenhagen og Grorud T. Nærmeste t-banestasjoner er Carl Berners plass, evt. Løren dersom du ikke kommer fra sentrum. Fra sentrum kan du benytte rute 5 Ringen/Vestli til Carl Berners plass. Vi anbefaler å bruke ruter.no for å planlegge reisen.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen, benytt Flybuss F1 mot Majorstua til holdeplass Rosenhoff eller Flytoget til Oslo Sentralstasjon. Benytt kollektivtransport eller taxi videre fra Oslo Sentralstasjon.

Besøks- og postadresse:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Sinsenveien 15
0572 OSLO
Tlf. +47 23 23 24 00
E-postadresse: post@fjellhaug.no
Utleie: utleie@fjellhaug.no

Vi anbefaler å bruke rejseplanen.dk for å planlegge reisen.

Besøks- og postadresse:

FIUC-CPH deler lokaler med Dansk Bibel-Institut.

Leifsgade 33, 6.-7
2300 København S
Tlf. +45 33 13 55 00
info@fiuc.dk

www.fiuc.dk


Vi anbefaler å bruke rejseplanen.dk for å planlegge reisen.

Besøks- og postadresse:
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N,
Tlf. +45 86 16 63 00
E-mail: mf@teologi.dk

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo