Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon og kristendom, religion, livssyn og etikk

FIH ble stiftet på Framnes i 1898 og flyttet til Sinsen i 1914. Skolen ble opprettet som utdanningsinstitusjon for fremtidige misjonærer. I dag er FIHs formål å «formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier». For å oppnå dette skal FIH være «et sterkt fagmiljø i Norge innenfor definerte områder av teologi, misjon og interkulturelle studier, og bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur og religionsmøter, og til verdibaserte samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt».

FIH eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), drives i samsvar med universitets- og høgskoleloven, og har sin verdimessige forankring i Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Den verdimessige forankringen er artikulert i FIHs verdidokument.

FIH har tilbudt akkrediterte studier siden 1996. 12. januar 2018 fikk FIH akkreditering som høyskole og med dette selvakkrediteringsrett for studier på bachelorgradsnivå.

I dag har FIH tre campus:

  • Campus Oslo
  • Campus København
  • Campus Aarhus

Nærmeste trikke- og bussholdeplass er Rosenhoff i Trondheimsveien. Fra sentrum kan du benytte trikk 17 mot Sinsen-Grefsen stasjon eller buss 31 mot Tonsenhagen og Grorud T. Nærmeste t-banestasjoner er Carl Berners plass, evt. Løren dersom du ikke kommer fra sentrum. Fra sentrum kan du benytte rute 5 Ringen/Vestli til Carl Berners plass. Vi anbefaler å bruke ruter.no for å planlegge reisen.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen, benytt Flybuss F1 mot Majorstua til holdeplass Rosenhoff eller Flytoget til Oslo Sentralstasjon. Benytt kollektivtransport eller taxi videre fra Oslo Sentralstasjon.

Besøks- og postadresse:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Sinsenveien 15
0572 OSLO
Tlf. +47 23 23 24 00
E-postadresse: post@fjellhaug.no
Utleie: utleie@fjellhaug.no

Vi anbefaler å bruke rejseplanen.dk for å planlegge reisen.

Besøks- og postadresse:

FIUC-CPH deler lokaler med Dansk Bibel-Institut.

Leifsgade 33, 6.-7
2300 København S
Tlf. +45 33 13 55 00
info@fiuc.dk

www.fiuc.dk


Vi anbefaler å bruke rejseplanen.dk for å planlegge reisen.

Besøks- og postadresse:
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N,
Tlf. +45 86 16 63 00
E-mail: mf@teologi.dk