På Fjellhaug ønsker vi å legge alt vi gjør i Guds hender. Vil du stå sammen med oss i bønn?

Vi håper du vil være med og be for oss. Her er noen aktuelle bønneemner:

 • Studenter
  • Takk for en flott og engasjert studentgruppe
  • At nye studenter må finne seg til rette i studiehverdagen og på et nytt sted
  • Om fellesskap og samhold i en hverdag som har fått mye usikkerhet på grunn av Covid-19
  • Om motivasjon og arbeidsglede
  • For studenter som jobber med krevende teologiske problemstillinger
 • Forskning og undervisning
  • For stipendiatene våre
  • For det institusjonelle forskningsprosjektet
 • Visjonærer og andre støttespillere
  • Takk for alle som ber for og gir til FIH
  • Om at evangelisk teologi skal være grunnmuren i kirke- og misjonsliv i Norge
 • Alumni
  • Takk for alle som får relevant arbeid
  • At det de har lest og lært på FIH skal bære frukt
  • For alle som lever med usikkerhet og er i en vanskelig situasjon på grunn av Covid-19 og ustabile politiske og økonomiske forhold i verden
 • Ansatte
  • Takk for godt arbeidsfellesskap
  • Om arbeidsglede og motivasjon
  • Om hjelp til å være inkluderende for nye kolleger

"Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." 2. Fil. 4,6