Be for FIH

Markedsføringsbilde 8 clean

På Fjellhaug ønsker vi å legge alt vi gjør i Guds hender. Vil du stå sammen med oss i bønn?

Vi håper du vil være med og be for oss. Her er noen aktuelle bønneemner:

 • Studenter
  • Takk for en flott og engasjert studentgruppe
  • At nye studenter må finne seg til rette i studiehverdagen og på et nytt sted
  • Om motivasjon og arbeidsglede
  • At studenter som jobber med krevende teologiske problemstillinger kan bevares og styrkes i troen
  • At studenter må bli kjent med Jesus på Fjellhaug
  • At studenter må bli utrustet til fremtidig tjeneste i kirke og misjon
 • Forskning og undervisning
  • At lærerne må fungere godt i klasserommet og kunne "se" og ivareta hver enkelt student
  • For stipendiatene våre
  • For det institusjonelle forskningsprosjektet (om trosfrihet)
 • Visjonærer og andre støttespillere
  • Takk for alle som ber for og gir til FIH
  • Om at evangelisk teologi skal være grunnmuren i kirke- og misjonsliv i Norge
 • Alumni
  • Takk for alle som får relevant arbeid
  • At det de har lest og lært på FIH skal bære frukt i deres liv og tjeneste
  • For alle som lever med usikkerhet og er i en vanskelig situasjon på grunn av ustabile politiske og økonomiske forhold i verden
 • Ansatte
  • Takk for godt arbeidsfellesskap
  • Om arbeidsglede og motivasjon
  • Om hjelp til å være inkluderende for nye kolleger
  • Om mot og styrke til å fremme sunn bibelsk teologi i møte med majoritetssamfunnet

"Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." 2. Fil. 4,6