FIUC-DK (FiH-DK)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København.

DBI ønsker å være et ressurssenter for menigheter, prester og kirkelige ledere. Instituttet har en klar misjonsrettet profil og samarbeider med flere organisasjoner med internasjonal virksomhet.

FIUC-DK tilbyr vår norske bachelor i teologi og misjon. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter å ta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i København.

Vi utveksler lærere i enkelte fag og utnytter institusjonenes spesialkompetanse, og vi arrangerer felles fagdager og forskningskonferanser. Studentrådene ved de to avdelingene samarbeider gjennom Øvre studentråd og får på den måten et kontaktnett utenfor Norge.

Vi har samarbeidet om den danske avdelingen siden 2012, og vi opplever at dette har bidratt til en svært positiv utvikling ved både FiH og DBI.

Du kan lese mer om Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.