FIUC-Aarhus (FiH-Aarhus)

Fra og med sommeren 2019 vil FIH tilby vår norske bachelor i teologi og misjon ved avdelingen FIUC-Aarhus. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter å ta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i Danmark.

Vi vil utveksle lærere i enkelte fag og utnytte institusjonenes spesialkompetanse, samt arrangere felles fagdager og forskningskonferanser.

Mer informasjon om FIUC-Aarhus kommer.