Rapporter, tildelingsbrev og planer

Her publiseres årsrapporter for FIH, samt tildelingsbrev og planer av offentlig interesse.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet. I tillegg rapporteres jevnlig data til DBH.

Årsrapport 2021 Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Årsrapport 2020 Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Årsrapport Kunnskapsdepartementet 2018 2019

Årsrapport Kunnskapsdepartementet 2017 2018