Her publiseres årsrapporter for FIH, samt tildelingsbrev og planer av offentlig interesse.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole rapporterer årlig til Kunnskapsdepartementet. I tillegg rapporteres jevnlig data til DBH.

Tildelingsbrev