Temadag

Fjellhaug Internasjonale Høgskole inviterer til temadag om Fjellhaugs historie frem til 1986 med markering av Erling Lundebys 65-årsdag.

Tirsdag 27. juni 2017, kl. 9.00-15.30.

9.00: Velkomst. Viktige årstall i Fjellhaug-historien på 5 min (S. Bøe)

9.05: Sangen Brandtzæg gjerne foreslo: «Jeg vil stride, gjerne lide» (446)

9.10: Førstelektor E. Lundeby: Glimt av bilder og annet materiale fra Fjellhaugs historie, bl.a. fra Fjellhaugs arkiv (20 min)

9.35: Dosent E. Kjebekk: Misjonsskuleelev i krigsåra – Lars Sandvik (30 min); spørsmål og respons (10 min)

10.15: Kaffe og frukt

10.25: Fjellhaug-profiler frem til 1945 (bilder, 5 min): Brandzæg, Hope, Handeland, Odland, Osnes, Aanestad, G. Nergård, Nesje, Syvertsen, Myklebust, Raabel, Hans Andersen, Tomine Bråten

10.30: Dosent E. Sjaastad: Forkynnerkurs og forkynnerfostring på Fjellhaug gjennom hundre år (25 min); spørsmål og respons (5 min)

11.05: Sang: Hedningenes (Kinas mange) millioner (721)

11.10: Prof. S. Bøe: Hvilke bilder av hedningene/hedenskapet er formidlet gjennom Fjellhaugs historie? (20 min)

11.30 Lunsj

12.10: Hilsen i anledning Erling Lundebys 65-årsdag 31.7.2017

12.30:  Sangen Ø. Andersen gjerne foreslo: «Vik ei fra mitt hjerte» (476)

12.35: Førsteamanuensis A. H. Teigen: Ø. Andersens bibelsyn (20 min); spørsmål og respons (10 min). Ø. Andersen (1905-94) var lærer ved Fjellhaug i hele 50 år

13.10: Kaffe

13.20: Fjellhaugsangen (Bjerkrheim og Johnsbråten)

(forts)

13.25: Fjellhaug-profiler (bilder, 5 min): A. Hoaas, O. Ledang, K. Bogetvedt, O. Uglem, H. Midtsian, B. Svindland, M. Askjem, O. Lindtjørn

13.30: Personalkonsulent og tidl. Fjellhauglærer L. K. Aambø: Sang og musikk på Fjellhaug, til glede og besvær: Noen personlige tilbakeblikk til 70- og 80-årene (25 min)

14.00: Uglems tale som ble en Bjerkrheim-perle: «Gud har ein plan med ditt liv» (315)

14.05: Førstelektor E. Lundeby: Et formende studentmiljø: Misjonsstudent på Fjellhaug i 1970-årene (15 min). Samtale

14.30: Kaffe og frukt

14.40: Daglig leder Aud Kvalbein: En egen Fjellhaug-kultur? Mitt møte med livet på Fjellhaug i 1970-årene. Respons og samtale (10 min)

15.20: Avrunding

…………

 

Dette er et åpent arrangement, og det kreves ingen påmelding, heller ikke for lunsjen. Gratis adgang. For planleggingens skyld er det likevel kjekt om de som tror de vil delta gir et signal om det, enten til post@fjellhaug.no (evt. 23 23 24 00) eller til Sverre Bøe (sboe@fjellhaug.no, 41 29 20 29).

Det vil ligge fremme bøker, hefter og brosjyrer fra Fjellhaugs historie til gjennomsyn. Noen historiske artikler og bilder blir og kopiert til utdeling.

 

Hjertelig velkommen!