Vedtak om oppstart av nytt studieår

"Styret selv skal fatte vedtak om at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt studieår. Vedtaket skal fattes før studiestart." UHL § 8-1 (5)

"Styret vedtar at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt studieår ved FIH fra høstsemestret 2023. Styret vurderer at høgskolen har en solid økonomisk situasjon, en godt kvalifisert stab, et velfungerende kvalitetssystem og god studenttilgang."

Fra vedtak i sak 19/23, 07.06.2023

"Styret vedtar at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt studieår ved FIH fra høstsemestret 2022. Styret vurderer at høgskolen har en solid økonomisk situasjon, en godt kvalifisert stab, et velfungerende kvalitetssystem og god studenttilgang."

Fra vedtak i sak 20/22, 08.06.2022

"Styret vedtar at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt studieår ved FIH fra høstsemestret 2021."

Fra vedtak i sak 18/21, 26.05.2021

"Styret vedtar at det etter styrets skjønn er forsvarlig å starte opp et nytt studieår ved FIH fra høstsemestret 2020."

Fra vedtak i sak 26/20, 27.05.2020