Rekordhøyt antall søknader til FIH

Søk studieplass

15. april stengte Samordna Opptak for registrering av nye søknader og årets søkertall er offentliggjort. Ved FIH gleder vi oss over rekordhøyt antall søknader til studiene våre. Per 18. april var det 641 søkere som hadde valgt å inkludere FIH som et alternativ, og hele 135 søknader der FIH var førstevalget. Aldri tidligere har det vært flere søkere totalt til våre studier og antall søknader der FIH er førstevalg har heller aldri vært bedre. Sett i forhold til søkertall på samme tid i fjor er det en dobling i både totalt antall søkere og søkere med FIH som førstevalg. Det gjør at FIH er den utdanningsinstitusjonen i Norge med størst prosentvis vekst i antall søkere.

Vi gleder oss over rekordgode søkertall og ser en klar sammenheng mellom søkertall og fleksibiliteten FIH har fått gjennom institusjonsakkrediteringen som vi fikk i januar. Det har gitt oss større mulighet til å tilpasse studietilbudet vårt etter studentenes behov. Spesielt de nye nettstudiene ser ut til å være et populært alternativ.

«Vi gleder oss over gode søkertall ved FIH. Dette bekrefter en trend vi har sett gjennom flere år, med flere studenter som velger FIH som sitt studiested. I ukene fremover vil vi særlig fokusere på å rekruttere studenter til vårt nye studium for engelskspråklige studenter (Bible, Ministry and Mission). De tas opp gjennom lokalt opptak. Det blir veldig spennende for oss å se om vi kan få et godt fotfeste også blant denne gruppen. Vi tror FIH vil være et svært godt sted å studere også for disse studentene» sier rektor, Frank-Ole Thoresen.

Opptak til masterstudiet i teologi og misjon er fortsatt åpent via lokalt opptak.