Rekordsøknad til FIH i Samordna Opptak

Søk studieplass

Gjennom de siste årene har FIH opplevd at stadig flere studenter søker seg til høgskolen. Høsten 2018 var det nærmere 320 studenter som valgte FIH som sitt studiested. Samordna Opptak (SO) er den offentlige søkeportalen for høyere utdanning i Norge, og nylig ble tallene fra SO offentliggjort. FIH opplevde nok en gang rekordstort antall søkere som har prioritert høgskolen øverst. Mens det totale antallet søkere gikk ned nasjonalt opplevde FIH 13 % økning i førsteprioritetssøkere for høsten 2019. Nettbaserte årsstudier i kristendomskunnskap og KRLE har særlig god søknad.

Rektor Frank-Ole Thoresen er glad for at mange unge vil studere ved FIH. «Det er veldig gøy at studiene våre oppleves relevante. De nettbaserte studiene tilbyr studentene en fleksibilitet som mange ønsker». Her kan studentene velge om de vil komme til Sinsen og følge forelesningene i et klasserom, eller om de vil sitte et annet sted og følge undervisningen på nett. «Og så er vi også glad for at de nettbaserte studiene ikke har medført at det er færre studenter her på campus», sier Thoresen.

«Kan du si noe om søknaden for de andre studieprogrammene?»

«For bachelorprogrammene er søknaden på samme nivå som tidligere år, men ettersom flere av årsstudiene våre kan kombineres med bachelorprogram er det alltid vanskelig å vite hvor mange som reelt sett blir bachelorstudenter. Mange studenter beveger seg mellom ulike studieprogram og det er derfor isolert sett viktigst for oss å ha en stor studentgruppe», sier rektor. Flere av studieprogrammene ved FIH er ikke en del av SO. De utbys bare gjennom lokalt opptak og har en annen søknadsfrist enn SO. Det gjelder bl.a. masterstudiet i teologi og misjon. «Det er fortsatt tidlig å si så mye om søknaden til masterstudiet, men foreløpig ser det også veldig fint ut», sier Thoresen. Han understreker at det viktigste uansett ikke er søkertallene, men de studentene som faktisk møter til studiestart. «Vår hovedoppgave er å sørge for at studentene som møter opp får kvalitetsstudier og best mulig oppfølging».