Stipendiatstillinger i misjonsvitenskap og etikk / religionsfilosofi

Søk studieplass

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) lyser ut 2 stipendiatstillinger med tiltredelse 1 september 2019 (eller etter avtale). Den ene stillingen er innen fagfeltet misjonsvitenskap og den andre innen etikk eller religionsfilosofi.

Stillingene er midlertidige utdanningsstillinger som har som formål å lede frem til et fullført doktorgradsstudium (Ph.d.). Stillingenes varighet er fire år med 25 % pliktarbeid i form av undervisning, formidling og andre oppgaver. De som ansettes må kunne benytte norsk / et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Stipendiatene vil bli en del av et faglig team som er opptatt av å videreutvikle høyskolen i lys av institusjonelle planer og aktuelle behov. Vi søker etter kandidater som er motivert for Ph.d. utdanning og som ønsker å bruke denne utdanningen ved FIH. Egnethet til å fylle en fremtidig forsknings- og undervisningsstilling ved høgskolen vil bli tillagt stor vekt. Ved tilsetting vil en vurdere bindingstid etter endt stipendperiode.

Det er en forutsetning at de som tilsettes får opptak i et doktorgradsprogram ved en doktorgradsgivende institusjon innen 6 mnd. etter ansettelsestidspunkt. Søkere må ha avlagt eksamen på mastergradsnivå eller tilsvarende innen relevant fagkrets. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlige forutsetninger til å gjennomføre et selvstendig Ph.d. studium på normert tid, kunnskap om den norske og internasjonale misjonsbevegelsen, og erfaring med undervisning / formidling. Misjonærerfaring vil bli vektlagt for søkere til stipendiatstillingen i misjonsvitenskap. Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Om søknaden

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse (5-10 sider) med fremdriftsplan, disposisjon og aktuelle vedlegg. Prosjektbeskrivelser som kan inngå i FIHs institusjonelle forskningsprosjekt Religious Freedom and Religious Persecution vil bli prioritert. Det forventes at søkeren om nødvendig bearbeider sin prosjektbeskrivelse i forståelse og samarbeid med forskningsmiljøet ved institusjonen.

Søknad, prosjektbeskrivelse, CV og attesterte vedlegg sendes til fthoresen@fjellhaug.no innen 15. april 2019.

Faglige spørsmål om prosjektskisse og innhold kan rettes til rlilleaasen@fjellhaug.no.  

Generelt om stillingene

  • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
  • FIH er IA-bedrift.
  • Stillingene er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH.
  • Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument som er knyttet til ansettelsesavtalen. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.
  • Vi kan tilby et godt faglig miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling.

Om FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en privat høgskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen gir viktige bidrag til teologi og misjon nasjonalt og internasjonalt og tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen fagfeltene teologi, misjon og KRLE. FIH har hovedadministrasjon på Sinsen i Oslo og har avdelinger i København og Aarhus (fra 01.08.2019). Høgskolen har våren 2019 ca. 30 ansatte og 315 studenter i Norge og Danmark.