Arkiv studieplaner

  • Her finner du gamle studieplaner for våre studier. Hvis du er på jakt etter en studieplan som ikke er på listen, ta kontakt med administrasjonskonsulent Ingar Takanobu Hauge  på e-post ingar.hauge@fjellhaug.no eller telefon 465 40 098. Flere planer vil bli lagt ut etterhvert.

Årsstudium i musikk

Bachelor i religion, livssyn og etikk

Toårig studium i religion, livssyn og etikk

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

I perioden 2012-2014 ble emnet RLE1005 Filosofi og etikk tilbudt. Dette emnet tilsvarer Examen philosophicum.

Årsstudium i kristendomskunnskap

Bachelor i teologi og misjon

Master i teologi og misjon

Årsstudium i bibel og misjon

Årsstudium i kristendom, religion og livssyn

Semesteremne i bibelhebraisk

Grunnfag i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Semesteremne i praktisk teologi

Årsenhet i missiologi

Semesteremne i nytestamentlig gresk

Semesteremne i teologi

Kristendom mellomfagstillegg

Kristendomskunnskap grunnfag

Fireårig misjonsskole