Arkiv studieplaner

Her finner du gamle studieplaner for våre studier. Hvis du er på jakt etter en studieplan som ikke er på listen, ta kontakt med administrasjonskonsulent Ingar Takanobu Hauge  på e-post ingar.hauge@fjellhaug.no eller telefon 465 40 098. Flere planer vil bli lagt ut etterhvert.

Årsstudium i musikk

Bachelor i religion, livssyn og etikk

Toårig studium i religion, livssyn og etikk

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

I perioden 2012-2014 ble emnet RLE1005 Filosofi og etikk tilbudt. Dette emnet tilsvarer Examen philosophicum.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudium

Årsstudium i kristendomskunnskap

Årsstudium i kristendomskunnskap – nettstudium

Bachelor i teologi og misjon

Bachelor i Teologi med fordypning i misjonsvitenskap

Master i teologi og misjon

Årsstudium i bibel og misjon

Årsstudium i kristendom, religion og livssyn

Semesteremne i bibelhebraisk

Grunnfag i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Semesteremne i praktisk teologi

Årsenhet i missiologi

Semesteremne i nytestamentlig gresk

Semesteremne i teologi

Kristendom mellomfagstillegg

Kristendomskunnskap grunnfag

Fireårig misjonsskole