Avgifter

Avgifter studieåret 2017-2018

Faktura for studieavgift og semesteravgift genererer du normalt selv i Studentweb hvert semester. Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng dette semesteret, skal du ikke generere faktura selv, men ta kontakt med Ingar Hauge (ihauge@fjellhaug.no), så lager vi faktura til deg.  Andre avgifter kommer på separat faktura fra oss, som blir gjort tilgjengelig via Studentweb. Egenandeler i forbindelse med studieturer må påregnes. Regn med utgifter til lærebøker. Vi anbefaler også at du disponerer en bærbar PC som du kan bruke i forbindelse med studiene.

Avgiften gjelder:Pris:Informasjon:
Undervisning0,-Undervisningen for de fleste emner er gratis, men det kan tilkomme utgifter så som studieturer eller reise i forbindelse med praksis.
Semesteravgift600,-Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), skal betales hvert semester du er student hos oss. Du skal bare betale semesteravgift til studentsamskipnad én gang per semester. Hvis du har betalt semesteravgift til en studentsamskipnad via et annet studiested, må gyldig studentkort med semesterkvittering fra det andre studiestedet fremvises for studieadministrasjonen før frist for betaling av semesteravgift til SiO. Du kan ikke gå opp til eksamen hvis du ikke har betalt semesteravgiften. Det gjelder også dersom du bare skal ta en ny eller utsatt eksamen fra forrige semester. Hvis du er tatt opp til et deltidsstudium som er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, er du ikke pliktig å betale semesteravgiften i semestre der du ifølge normal studieprogresjon ikke skal ta eksamen. Du kan imidlertid velge å betale semesteravgiften for å få semesterkort fra FiH og for å kunne ta i bruk SiOs velferdstilbud.
Studieavgift3000,-Studieavgift til FiH skal betales hvert semester. Studieavgiften inkluderer bl.a. følgende:
Eksamensavgift
Studiemateriell
Tilgang til utskrift fra PC
Studieavgiften skal betales hvert semester du er student hos oss. Du må betale studieavgift selv om du som deltidsstudent er fritatt fra semesteravgiften til SiO (se over). Hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng i et gitt semester, kan du imidlertid betale redusert studieavgift (se under). Skal du ta ny og utsatt eksamen i et emne du tok forrige semester og ikke melder deg til noen andre emner, betaler du ikke studieavgift. Dette gjelder kun ved første mulighet for å ta ny og utsatt eksamen.
Studieavgift for deltidsstudenter2000,-Dersom du melder deg opp til mindre enn 15 studiepoeng i et gitt semester, skal du betale redusert studieavgift. Ta kontakt med studieadministrasjonen for å få generert faktura med redusert studieavgift.
Ny og utsatt eksamen0,-Gratis hvis du hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Eksamen i perioden for ny og utsatt eksamen500,-Eksamensavgift hvis du ikke hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Utskrift av vitnemål første gang0.-Gratis
Utskrift av duplikatvitnemål300,-Utstedelse av identisk vitnemål dersom du har fått vitnemål fra FiH tidligere.
Ekstern eksamensavlegging for studenter ved FiH500,-Dersom du vil avlegge eksamen på et annet sted enn FiH (klikk her for mer informasjon og søknadsskjema). Utgifter til lokale og eksamensvakt på eksamensstedet kan komme i tillegg.
Eksamensavlegging på FiH for eksterne studenter600,-Utgifter til eventuell ekstra eksamensvakt kommer i tillegg (p.t. kr 110.- per time)
MåltiderLunsj serveres i matsalen mandag til fredag kl. 1140-1220. Frokost serveres normalt mandag til fredag kl. 08:30–09:00. Middag serveres normalt mandag til fredag kl. 1520-1545 og bestilles i resepsjonen innen kl 11:00 samme dag. Priser for studenter:
Lunsj enkelbillett kr 45,-
Lunsj månedsbillett kr 640,-
Månedsbillett kun drikke (kaffe, te, melk og juice) kr 200,-
Middag kr 70,- (må bestilles innen kl 11:00 samme dag)
Frokost
Måltidsbilletter kjøpes i resepsjonen. Du kan også abonnere på månedsbillett og få giro tilsendt hver måned.