Eksamen

 

Som registrert student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole har du plikt til å holde deg orientert om bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Du har også plikt til å holde deg orientert om aktuelle frister, studieplaner og eventuelle regler som gjelder for ditt studium. Dette gjelder også meldinger som publiseres på Canvas. Meldinger publisert på disse måtene, er å betrakte som gitt til hver enkelt student.