Bytte eksamensform

I mange emner er det mulig å velge mellom to vurderingsformer; klausureksamen (skriftlig skoleeksamen uten obligatorisk undervisning) eller prosessorientert evaluering (hjemmeoppgave med obligatorisk undervisning og ev. andre studiekrav). De fleste vil bli meldt opp til prosessorientert evaluering i alle emner der det er mulig.

Du kan endre vurderingsform på Studentweb under Aktive emner. Trykk på pilen til høyre for emnet for å få tilgang til å bytte eksamensform.

Hvis du har valgt prosessorientert vurdering og får for høyt fravær fra undervisningen eller mangler andre studiekrav, vil du automatisk bli byttet over til klausureksamen. Dette gjelder uansett fraværsgrunn. Du vil da få varsel fra eksamenskontoret om at du har blitt meldt over på alternativ vurderingsordning.