Bytte eksamenssted

FiH har to avdelinger, én i Oslo og én i København. I eksamenskalenderen finner du oversikten over eksamenstidspunkter ved begge avdelinger. Du blir automatisk oppmeldt til eksamen ved den avdelingen der du er tatt opp som student, men det er også mulig å gå opp til eksamen ved den andre avdelingen dersom du ønsker det.

Dersom en eksamen arrangeres på samme tid ved begge avdelinger, kan du melde bytte av eksamenssted til eksamen@fjellhaug.no, senest 7 dager før eksamenstidspunktet. Dersom en eksamen bare arrangeres ved den ene avdelingen, må du sende en forespørsel om bytte av eksamenssted til eksamen@fjellhaug.no innen 4 uker før eksamenstidspunktet. Vi tar forbehold om at den andre avdelingen har mulighet til å arrangere eksamen på samme tidspunkt. Eksamener i musikkemner arrangeres kun ved avdelingen i Oslo.

Ekstern eksamensavlegging

I spesielle tilfeller kan studenter som ikke har mulighet til å avlegge eksamen fysisk på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (f.eks. pga. utveksling eller andre tungtveiende grunner), søke om å få avlegge denne et annet sted. Søknadsfristen er 4 uker før eksamen. Det er en forutsetning at eksamensstedet kan arrangere eksamen på samme dag og tidspunkt som Fjellhaug  Internasjonale Høgskole gjennomfører eksamen. Kontaktperson på eksamensstedet, samt eksamensvakter kan ikke være inhabile i forhold til deg, jf. forvaltningslovens § 6Studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole som skal avlegge eksamen eksternt, må påregne et administrasjonsgebyr til Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Administrasjonsgebyret er for tiden på kr 500,- Studenter som er på utvekslingsopphold i regi av Fjellhaug Internasjonale Høgskole slipper å betale dersom de har gyldig fravær fra gjennomføring av ordinær eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Eksamen på et annet tidspunkt

Dersom du befinner deg i en tidssone som gjør at eksamen havner på et særlig ugunstig tidspunkt, kan du søke om å få avlegge eksamen på et annet tidspunkt. Dette gjelder i utgangspunktet kun det amerikanske kontinentet. Eksamen vil da normalt avvikles på samme dato som ordinær eksamen med oppstart kl 09:00 lokal tid, men avvik kan forekomme hvis det er flere studenter i forskjellige tidssoner som skal benytte seg av ordningen. Søknad om tilpasset eksamenstidspunkt leveres sammen med søknadsskjema for ekstern eksamensavlegging

Søknadsskjema og eksamensreglement

Søknadsskjema for Ekstern eksamensavlegging FiH. Eksamensstedet må gjennomføre eksamen i tråd med FiHs eksamensreglement. Eksamensreglementet finner du i § 6–5 og 6–8 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved FiH. Engelsk versjon: Application for examination off campus. Engelsk oversettelse av eksamensreglementet: Examination Regulations FIUC English translation. Søknaden sendes: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 OSLO

Jeg er student på et annet studiested, men vil avlegge eksamen på FiH

Eksterne studenter som vil avlegge eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, må betale kr. 600,- i administrasjonsgebyr samt eventuelle kostnader ved leie av vakt dersom Fjellhaug Internasjonale Høgskole ikke har eksamen denne dagen (kostnadene er for tiden kr. 110,- pr. eksamenstime).

Kontakt

Har du spørsmål angående ekstern avlegging av eksamen, kan du kontakte administrasjonskonsulent Ingar Takanobu Hauge,  tlf: 46540098 e-post: ihauge@fjellhaug.no.