Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar 2019.

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for both our departments in Oslo and Copenhagen. The column to the right provides information on whether the exam time applies for Oslo, Copenhagen or both.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st, 2019.

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
15. mai 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (1. frist)AvhandlingOslo
20. mai 201909:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenBegge
20. mai 201912:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk (nett) 10 stpOppgaveOslo
21. mai 201909:00KMH605 Misjonshistorie 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00NT607 Eskatologien i Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00NT608 Bibeloversettelse 10 stpEksamenOslo
21, mai 201909:00PT601 Organisasjons- og menighetsledelse 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00ST601 Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00ST603 Religionsfilosofi og apologetikk 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00ST606 Jesu lidelse og død 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00TM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stpEksamenKøbenhavn
21. mai 201909:00TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stpEksamenOslo
21. mai 201909:00TM2511 Teologihistorie 10 stpEksamenOslo
21. mai 201912:00TM1515 Evangelieforståelse og praktisk anvendelse 10 stpOppgaveKøbenhavn
22.-24. mai 201912:00-12:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpHjemmeeksamenOslo
23. mai 201909:00RLE1007N Bibelfag 10 stpEksamenOslo
24. mai 201909:00BMM1003 Christian Belief and Ethics 10 ECTSExamOslo
24. mai 201909:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
24. mai 201909:00TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stpEksamenOslo
24. mai 201909:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2012 Salmenes bok 10 stpEksamenBegge
24. mai 201912:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
24. mai 201912:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2012 Salmenes bok 10 stpOppgaveBegge
27. mai 201909:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenBegge
27. mai 201909:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenBegge
27. mai 201912:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
28. mai 201909:00BMM1004 Introducing Practical Theology - Church, Worship and Diakonia 10 ECTSExamOslo
28. mai 201909:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
28. mai 201909:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenBegge
28. mai 201909:00TM2506A Livssyn og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
28. mai 201912:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
28. mai 201912:00TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev 10 stpOppgaveKøbenhavn
28.-31. mai 201912:00-12:00RLE1004N Verdensreligionene (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
31. mai 201912:00TM1504 Ekklesiologi med menighetspraksis 10 stpOppgaveOslo
31. mai 201912:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201912:00TM2509 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201912:00TM2510 Bacheloroppgave 15 stpOppgaveBegge
3. juni 201909:00BMM1006 Biblical Exegesis and Exposition 10 ECTSExamOslo
3. juni 201909:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenBegge
3. juni 201912:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
3.-6. juni 201912:00-12:00RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
4. juni 201909:00MIS601 Misjonsstrategi 10 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00NT604 1. og 2. Peters brev 10 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00NT609 Tilbedelsen av Jesus Kristus blant de første kristne 10 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00ST604 Lidelsen og det ondes problem 10 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00TM1502 Latin 20 stpEksamenOslo
4. juni 201909:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpEksamenOslo
6. juni 201909:00PT604 Sjelesorg 10 stpEksamenOslo
6. juni 201909:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpEksamenOslo
6. juni 201909:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenBegge
6. juni 201909:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpEksamenOslo
6. juni 201912:00PT602 Å forkynne Kristus i Det gamle testamente 10 stpOppgave Oslo
6. juni 201912:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (2. og siste frist)AvhandlingOslo
Uke 38 201909:00Nye og utsatte eksamener (datoer kunngjøres etter 25. august).EksamenAlle
25. nov 201912:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpOppgaveOslo
2. des 201909:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenAlle
2. des 201912:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
2.-5. des 201912:00-12:00RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
5. des 201909:00EX1003 Examen facultatum 10 stpEksamenAll
5. des 201909:00GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo
5. des 201909:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpEksamenAlle
5. des 201909:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpEksamenOslo
5. des 201912:00PT2002 Livssyn og kontekstualisering 10 stpOppgaveOslo
5. des 201912:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpOppgaveAlle
5. des 201912:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpOppgave Oslo
6. des 201909:00BMM1002 Church History and Christian Denominations (10 credits)ExamOslo
9. des 201909:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00EX1001 Examen philosophicum 10 stp EksamenAlle
9. des 201909:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
9. des 201909:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00PT1001 Introduksjon til praktisk teologi 10 stpEksamenOslo
9. des 201912:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveAlle
9. des 201912:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
9. des 201912:00PT1502 Diakoni og sjelesorg 10 stpOppgaveOslo
9.-12. des 201912:00-12:00BM1001N Innføring i misjonsvitenskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
13. des 201909:00BMM1005 Introduction to Missiology (10 credits)ExamOslo
13. des 201909:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenAlle
13. des 201909:00TM1502 Latin 20 stpEksamenKøbenhavn/Aarhus
16. des 201909:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenAlle
16. des 201909:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenAlle
16. des 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
16. des 201912:00MET501-MET506 Metodekurs 5 stpOppgaveOslo
16. des 201912:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpOppgaveAlle
16. des 201912:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgave Alle
16.-19. des 201912:00-12:00RLE1001N Innføring i Bibelen (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
19. des 201909:00BMM1001 Introduction to the Bible (10 credits)ExamOslo
19. des 201909:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
19. des 201912:00PT501 Menighetsbygging 10 stp Oppgave Oslo