Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar 2019.

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for both our departments in Oslo and Copenhagen. The column to the right provides information on whether the exam time applies for Oslo, Copenhagen or both.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st, 2019.

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
Uke 9 201909:00Ny/utsatt eksamen (eksakte datoer kunngjøres 1. febr).EksamenBegge
15. mai 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (1. frist)AvhandlingOslo
20. mai 201909:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenBegge
20. mai 201912:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk (nett) 10 stpOppgaveOslo
22.-24. mai 201912:00-12:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpHjemmeeksamenOslo
23. mai 201909:00RLE1007N Bibelfag 10 stpEksamenOslo
24. mai 201909:00BMM1003 Christian Belief and Ethics 10 ECTSExamOslo
24. mai 201909:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
24. mai 201909:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpEksamenBegge
24. mai 201909:00TM2012 Salmenes bok 10 stpEksamenBegge
24. mai 201912:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
24. mai 201912:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveBegge
24. mai 201912:00TM2012 Salmenes bok 10 stpOppgaveBegge
27. mai 201909:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenBegge
27. mai 201909:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenBegge
27. mai 201912:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
28. mai 201909:00BMM1004 Introducing Practical Theology - Church, Worship and Diakonia 10 ECTSExamOslo
28. mai 201909:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
28. mai 201909:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenBegge
28. mai 201912:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
28.-31. mai 201912:00-12:00RLE1004N Verdensreligionene (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
31. mai 201912:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201912:00TM2509 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201912:00TM2510 Bacheloroppgave 15 stpOppgaveBegge
3. juni 201909:00BMM1006 Biblical Exegesis and Exposition 10 ECTSExamOslo
3. juni 201909:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenBegge
3. juni 201912:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
3.-6. juni 201912:00-12:00RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
6. juni 201909:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpEksamenOslo
6. juni 201909:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenBegge
6. juni 201912:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (2. og siste frist)AvhandlingOslo