Eksamenskalender

VIKTIG INFO FOR EKSAMEN VÅREN 2020: På grunn av situasjonen med Covid-19 (koronaviruset) har FIH vedtatt en midlertidig forskrift som fastslår at alle klausureksamener våren 2020 blir endret til hjemmeeksamen. Det legges til én klokketime for hver eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig på Canvas.

Under finner du eksamenskalenderen for FIH. Kalenderen gjelder både alle avdelinger: Oslo, København og Aarhus. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder spesifikke avdelinger eller alle sammen.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar (vår) eller 25. august (høst).


IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE 2020 SPRING EXAMS: Due to the current situation with Covid-19 (coronavirus), temporary regulations are in effect at FIUC.  The regulations state that all exams for the 2020 spring semester will be held as home exams. One hour extra is added to each exam. For more information, please see Canvas.

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for all the departments: Oslo, Copenhagen and Aarhus. The column to the right provides information on whether the exam time applies for specific departments or all.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st (spring)/August 25th (fall).

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
11. mai 202009:00KMH605 MisjonshistorieEksamenOslo
11. mai 202009:00MIS604 Kristen misjon og islam - dialog, vitnesbyrd og medvandring 10 stpEksamenOslo
11. mai 202009:00NT607 Eskatologien i Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
11. mai 202009:00NT609 Tilbedelse av Jesus Kristus blant de første kristne 10 stpEksamenOslo
11, mai 202009:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenAlle
11. mai 202009:00ST602 Nådemidlene 10 stpEksamenOslo
11. mai 202009:00TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stpEksamenOslo
11. mai 202009:00TM2503 Innledning til NT og Galaterbrevet 10 stpEksamenOslo
11. mai 202009:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpEksamenKøbenhavn
11. mai 202009:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpEksamenKøbenhavn
11. mai 202012:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpOppgaveKøbenhavn
11.-14. 202012:00-12:00RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo/København
11.-14. mai 202012:00-12:00TM2009N Misjon i kontekst (nett) 10 stpHjemmeeksamenKøbenhavn
11.-14. mai 202012:00-12:00TM2513N Apologetikk og kirkens misjon (nett) 10 stpHjemmeeksamenKøbenhavn
13. mai 202009:00BMM1003 Christian Belief and Ethics, 10 ECTSExamOslo
13. mai 202009:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpEksamenKøbenhavn
13. mai 202009:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpHjemmeeksamenKøbenhavn
13. mai 202009:00ST606/ST606DK Jesu lidelse og død 10 stpEksamenOslo
13. mai 202009:00TM2007 Dogmatikk med tekstlesning 15 stpEksamenKøbenhavn
13. mai 202009:00TM2011 Dogmatikk med kildetekster 10 stpEksamenKøbenhavn/Aarhus
13. mai 202009:00TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stpEksamenOslo/København
13. mai 202009:00TM2511 Teologihistorie 10 stpEksamenOslo
13. mai 202012:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveKøbenhavn
13. mai 202012:00TM2007 Dogmatikk med tekstlesning 15 stpOppgaveKøbenhavn
13. mai 202012:00TM2011 Dogmatikk med kildetekster 10 stpOppgaveKøbenhavn/Aarhus
15. mai 202009:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
15. mai 202009:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenAlle
15. mai 202012:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. mai 202012:00AVH502 Masteravhandling 50 stpAvhandlingOslo
15. mai 202012:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
15. mai 202012:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveOslo
15. mai 202012:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpOppgaveOslo/København
18. mai 202009:00BMM1004 Introducing Practical Theology - Church, Worship and Diakonia, 10 ECTSExamOslo
18. mai 202009:00GT603 Amosboken 10 stpEksamenOslo
18. mai 202009:00TM2008N Misjonsteologi (nett) 10 stpHjemmeeksamenKøbenhavn
19. mai 202009:00KMH601 Oldkirken 10 stpEksamenOslo
19. mai 202009:00NT601 Jesu lignelser 10 stpEksamenOslo
19. mai 202009:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenAlle
19. mai 202009:00RLE1007N Bibelfag (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
19. mai 202009:00ST604/ST604DK Lidelsen og det ondes problem 10 stpEksamenOslo
19. mai 202009:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo/København
19. mai 202009:00TM2514 Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer 10 stpEksamenKøbenhavn
19. mai 202012:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveOslo/Aarhus
20. mai 202012:00PT2001 Fra bibeltekst til teologi 10 stpArbeidskravOslo
20. mai 202012:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk (nett) 10 stpOppgaveOslo
22. mai 202012:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
22. mai 202012:00TM1503 Homiletikk og kirkelige handlinger 5 stpArbeidskravKøbenhavn
22. mai 202012:00TM2008N Misjonsteologi (nett)OppgaveKøbenhavn
22. mai 202012:00TM2509 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveOslo/København
22. mai 202012:00TM2510 Bacheloroppgave 15 stpOppgaveKøbenhavn
25. mai 202009:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenOslo/København
25.-28. mai 202012:00-12:00RLE1004N Verdensreligionene (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo/København
26. mai 202009:00PT601DK Organisasjons- og menighetsledelse 10 stpEksamenOslo
26. mai 202009:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
26. mai 202009:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenAlle
26. mai 202009:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenKøbenhavn
26. mai 202009:00TM2010 Utvalgte teskter fra GT 10 stpEksamenOslo/København
26. mai 202009:00TM2012 Salmenes bok 10 stpEksamenOslo
26. mai 202009:00TM2512 Jødedom 10 stpEksamenOslo
26. mai 202009:00TM2515 Skapelse og forløsning 10 stpEksamenKøbenhavn
26. mai 202012:00PT2002 Livssyn og kontekstualisering 10 stpOppgaveOslo
26. mai 202012:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
26. mai 202012:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveOslo/København
26. mai 202012:00TM2012 Salmenes bok 10 stpOppgave Oslo
28. mai 202009:00GT602 Skapelsesteologi 10 stpEksamenOslo
28. mai 202009:00BMM1006 Biblical Exegesis and Exposition, 10 ECTSExamOslo
28. mai 202009:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenOslo/København
28. mai 202009:00TM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stpEksamenOslo
28. mai 202012:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgave Oslo/København
2. juni 202009:00HEB1501N Gammeltestamentlig hebraisk 20 stpMuntlig eksamenKøbenhavn
15. juni 202012:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. juni 202012:00AVH502 Masteravhandling 50 stpAvhandlingOslo