Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FIH. Kalenderen gjelder både alle avdelinger: Oslo, København og Aarhus. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder spesifikke avdelinger eller alle sammen.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar (vår) eller 25. august (høst).

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for all the departments: Oslo, Copenhagen and Aarhus. The column to the right provides information on whether the exam time applies for specific departments or all.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st (spring)/August 25th (fall).

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
16. sept 201909:00BMM1006 Biblical Exegesis and Exposition 10 ECTSRe-examinationOslo
16.-19. sept 201912:00-12:00RLE1004N Verdensreligionene (nett) 10 stpNy/utsatt hjemmeeksamenOslo
18. sept 201909:00BMM1004 Introducting Practical Theology 10 ECTSRe-examinationOslo
18. sept 201909:00MIS502 Religion og kultur 10 stpNy/utsatt eksamenOslo
18. sept 201909:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpNy/utsatt eksamenOslo
18. sept 201909:00RLE1007N Bibelfag (nett) 10 stpNy/utsatt eksamenOslo
18. sept 201909:00TM1502 Latin 20 stpNy/utsatt eksamenOslo
18. sept 201909:00TM2001 GT og misjon 10 stpNy/utsatt eksamenKøbenhavn
18. sept 201909:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpNy/utsatt eksamenOslo
20. sept 201909:00BMM1003 Christian Belief and Ethics 10 ECTSRe-examinationOslo
20. sept 201909:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpNy/utsatt eksamenOslo
20.-23. sept 201912:00-12:00RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (nett) 10 stpNy/utsatt hjemmeeksamenOslo
20.-23. sept 201912:00-12:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk (nett) 10 stpNy/utsatt hjemmeeksamenOslo
25. nov 201912:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpOppgaveOslo
2. des 201909:00KMH603 Den lutherske bekjennelse 10 stpEksamenOslo
2. des 201909:00NT601 Jesu lignelser 10 stpEksamenOslo
2. des 201909:00NT605 Kjønn og teologi i Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
2. des 201909:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenAlle
2. des 201909:00ST604 Lidelsen og det ondes problem 10 stpEksamenOslo
2. des 201912:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
2. des 201909:00TM2514 Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer 10 stpEksamenKøbenhavn
2.-5. des 201912:00-12:00RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
5. des 201909:00EX1003 Examen facultatum 10 stpEksamenAll
5. des 201909:00GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo
5. des 201909:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpEksamenAlle
5. des 201909:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpEksamenOslo
5. des 201912:00PT2002 Livssyn og kontekstualisering 10 stpOppgaveOslo
5. des 201912:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpOppgaveAlle
5. des 201912:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpOppgave Oslo
6. des 201909:00BMM1002 Church History and Christian Denominations (10 credits)ExamOslo
9. des 201909:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00EX1001 Examen philosophicum 10 stp EksamenAlle
9. des 201909:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
9. des 201909:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00PT1001 Introduksjon til praktisk teologi 10 stpEksamenOslo
9. des 201912:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveAlle
9. des 201912:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
9. des 201912:00PT1502 Diakoni og sjelesorg 10 stpOppgaveOslo
9. des 201909:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpEksamenOslo
9.-12. des 201912:00-12:00BM1001N Innføring i misjonsvitenskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
12. des 201909:00KMH605 Misjonshistorie 10 stpEksamenOslo
12. des 201909:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
12. des 201909:00ST601 Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen 10 stpEksamenOslo
12. des 201909:00ST603 Religionsfilosofi og apologetikk 10 stpEksamenOslo
12. des 201909:00TM2506A Livssyn og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
12. des 201909:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpEksamenOslo/København
12. des 201909:00TM2511 Teologihistorie 10 stpEksamenOslo/København
13. des 201909:00BMM1005 Introduction to Missiology (10 credits)ExamOslo
13. des 201909:00HEB1501N Gammeltestamentlig hebraisk (nett) 20 stpMuntlig eksamenKøbenhavn
13. des 201909:00HEB1502N Gammeltestamentlig hebraisk (nett) 15 stpMuntlig eksamenKøbenhavn
13. des 201909:00NT610 Reformatorenes Paulustolkning og nyere Paulusperspektiv 10 stpEksamenOslo
13. des 201909:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenAlle
13. des 201909:00TM1502 Latin 20 stpEksamenKøbenhavn/Aarhus
13. des 201909:00TM1517 Homiletikk og kristen formidlling 10 stpEksamenOslo
16. des 201909:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenAlle
16. des 201909:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenAlle
16. des 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
16. des 201912:00MET501-MET506 Metodekurs 5 stpOppgaveOslo
16. des 201912:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpOppgaveAlle
16. des 201909:00NT604 1. og 2. Peters brev 10 stpEksamenOslo
16. des 201912:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgave Alle
16.-19. des 201912:00-12:00RLE1001N Innføring i Bibelen (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
16.-19. des 201912:00-12:00TM2513N Apologetikk og kirkens misjon (nett) 10 stpHjemmeeksamenKøbenhavn
19. des 201909:00BMM1001 Introduction to the Bible (10 credits)ExamOslo
19. des 201909:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
19. des 201912:00PT501 Menighetsbygging 10 stp Oppgave Oslo
19. des 201912:00PT602 Å forkynne Kristus i Det gamle testamente 10 stpOppgaveOslo
19. des 201909:00TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 10 stpEksamenOslo/København
19. des 201909:00TM2503 Innledning til NT og Galaterbrevet 10 stpEksamenOslo/København
19. des 201912:00TM2503 Innledning til NT og Galaterbrevet 10 stpOppgaveKøbenhavn