Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar 2019.

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for both our departments in Oslo and Copenhagen. The column to the right provides information on whether the exam time applies for Oslo, Copenhagen or both.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st, 2019.

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
Uke 38 201909:00Nye og utsatte eksamener (datoer kunngjøres etter 25. august).EksamenAlle
25. nov 201912:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpOppgaveOslo
2. des 201909:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenAlle
2. des 201912:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
2.-5. des 201912:00-12:00RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
5. des 201909:00EX1003 Examen facultatum 10 stpEksamenAll
5. des 201909:00GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo
5. des 201909:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpEksamenAlle
5. des 201909:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpEksamenOslo
5. des 201912:00PT2002 Livssyn og kontekstualisering 10 stpOppgaveOslo
5. des 201912:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpOppgaveAlle
5. des 201912:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpOppgave Oslo
6. des 201909:00BMM1002 Church History and Christian Denominations (10 credits)ExamOslo
9. des 201909:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00EX1001 Examen philosophicum 10 stp EksamenAlle
9. des 201909:00EX1001N Examen philosophicum (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
9. des 201909:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
9. des 201909:00PT1001 Introduksjon til praktisk teologi 10 stpEksamenOslo
9. des 201912:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveAlle
9. des 201912:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
9. des 201912:00PT1502 Diakoni og sjelesorg 10 stpOppgaveOslo
9.-12. des 201912:00-12:00BM1001N Innføring i misjonsvitenskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
13. des 201909:00BMM1005 Introduction to Missiology (10 credits)ExamOslo
13. des 201909:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenAlle
13. des 201909:00TM1502 Latin 20 stpEksamenKøbenhavn/Aarhus
16. des 201909:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenAlle
16. des 201909:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenAlle
16. des 201912:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
16. des 201912:00MET501-MET506 Metodekurs 5 stpOppgaveOslo
16. des 201912:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpOppgaveAlle
16. des 201912:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgave Alle
16.-19. des 201912:00-12:00RLE1001N Innføring i Bibelen (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
19. des 201909:00BMM1001 Introduction to the Bible (10 credits)ExamOslo
19. des 201909:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
19. des 201912:00PT501 Menighetsbygging 10 stp Oppgave Oslo