Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. september 2018.

 

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for both our departments in Oslo and Copenhagen. The column to the right provides information on whether the exam time applies for Oslo, Copenhagen or both.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after September 1st, 2018.

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
Uke 38 (17.-21. sept 2018)09:00Nye og utsatte eksamenerEksamenBegge
3. des 201809:00BMM1002 Church History and Christian Denominations 10 ECTSExamOslo
3. des 201809:00GT502 Gammeltestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo
3. des 201809:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpEksamenBegge
3. des 201809:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenBegge
3. des 201812:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpOppgaveBegge
3. des 201812:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgaveBegge
4.-7. des 201812:00-12:00BM1001N Innføring i misjonsvitenskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
6. des 201809:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpEksamenBegge
6. des 201809:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo
6. des 201812:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveBegge
7. des 201809:00EX1001N Examen philosophicum (nett)EksamenOslo
10. des 201809:00BMM1005 Introduction to Missiology 10 ECTSExamOslo
10. des 201809:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
10. des 201809:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenBegge
10. des 201809:00TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stpEksamenBegge
10. des 201812:00MET50x Metodekurs 5 stpOppgaveOslo
10. des 201812:00PT501 Menighetsbygging 10 stpOppgaveOslo
10.-13. des 201812:00-12:00RLE1001N Innføring i Bibelen (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
14. des 201809:00BMM1001 Introduction to the Bible 10 ECTSExamOslo
14. des 201809:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenBegge
14. des 201812:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stp OppgaveBegge
17. des 201809:00EX1003 Examen facultatum 10 stpEksamenBegge
17. des 201809:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
17. des 201809:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpEksamenBegge
17. des 201809:00VIT501 Teologisk hermenutikk 10 stpEksamenOslo
17. des 201812:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
17.-20. des 201812:00-12:00RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
20. des 201809:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenBegge