Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. oktober 2017.

DatoTidspunktEmneVurderingsform Avdeling
20.-24. feb 201809:00Periode for nye og utsatte eksamener (spesifiseres 2. februar).EksamenBegge
14. mai 201809:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpEksamenBegge
15. mai 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (1. frist)AvhandlingOslo
15. mai 201812:00RLE2004 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
15. mai 201812:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveBegge
22. mai 201809:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenBegge
23. mai 201809:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
23. mai 201809:00TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie 10 stpEksamenBegge
23. mai 201809:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenBegge
23. mai 201812:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201812:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 ståOppgaveOslo
23. mai 201812:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudier 10 stpOppgaveOslo
28. mai 201812:00RLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
31. mai 201809:00RLE1006 Lvissyn og RLE-didaktikk 10 stp EksamenOslo
31. mai 201809:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenBegge
31. mai 201812:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201812:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (2. frist)AvhandlingOslo