Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. oktober 2017.

DatoTidspunktEmneVurderingsform Avdeling
30. nov 201709:00EX1003 Examen facultatup 10 stpEksamenBegge
30. nov 201709:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
30. nov 201709:00TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie 10 stpEksamenBegge
30. nov 201709:00TM2505 Teologisk antropologi 10 stpEksamenBegge
30. nov 201709:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpEksamenOslo
30. nov 201712:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
30. nov 201712:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpOppgaveOslo
1. des 201709:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenBegge
4. des 201709:00KMH601 OldkirkenEksamenOslo
4. des 201709:00MIS607 Den forfulgte kirke 10 stpEksamenOslo
4. des 201709:00NT604 1. og 2. Peters brev 10 stpEksamenOslo
4. des 201709:00TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stpEksamenBegge
4. des 201709:00TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stpEksamenBegge
4. des 201709:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpEksamenBegge
7. des 201709:00GT501 Det gamle testamente 10 stpEksamenOslo
7. des 201709:00RLE2002 Kulturforståelse, religionsmangfold og toleranse 10 stpEksamenOslo
7. des 201709:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenBegge
7. des 201712:00GT501 Det gamle testamente 10 stpOppgaveOslo
7. des 201712:00RLE2002 Kulturforståelse, religionsmangfold og toleranse 10 stpOppgaveOslo
7. des 201712:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgaveOslo
8. des 201709:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenBegge
8. des 201709:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
8. des 201709:00TM2511 Teologihistorie 10 stpEksamenBegge
8. des 201712:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpOppgaveBegge
15. des 201712:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. des 201712:00MET501-506 Disiplinspesifikk metodelære 5 stpOppgaveOslo
15. des 201712:00RLE2004 Bacheloroppgave (RLE) 10 stpOppgaveOslo
15. des 201712:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
15. des 201712:00TM2509 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
18. des 201709:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
18. des 201709:00RLE2006 Islam i kontekst 10 stpEksamenOslo
18. des 201709:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenBegge
18. des 201709:00TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stpEksamenBegge
18. des 201709:00TM1502 Latin 20 stpEksamenKøbenhavn
18. des 201709:00TM2512 Jødedom 10 stpEksamenBegge
18. des 201712:00PT501 Menighetsbygging 10 stpOppgaveOslo
18. des 201712:00RLE2006 Islam i kontekst 10 stpOppgaveOslo
19. des 201709:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo
19. des 201709:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpEksamenBegge
19. des 201709:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpEksamenBegge
19. des 201712:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveBegge
20.-24. feb 201809:00Periode for nye og utsatte eksamener (spesifiseres 2. februar).EksamenBegge
14. mai 201809:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpEksamenBegge
15. mai 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (1. frist)AvhandlingOslo
15. mai 201812:00RLE2004 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
15. mai 201812:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveBegge
22. mai 201809:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenBegge
23. mai 201809:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenBegge
23. mai 201812:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 ståOppgaveOslo
23. mai 201812:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudier 10 stpOppgaveOslo
28. mai 201812:00RLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
31. mai 201809:00RLE1006 Lvissyn og RLE-didaktikk 10 stp EksamenOslo
31. mai 201809:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenBegge
31. mai 201812:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201812:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (2. frist)AvhandlingOslo