Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FIH. Kalenderen gjelder både alle avdelinger: Oslo, København og Aarhus. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder spesifikke avdelinger eller alle sammen.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. februar (vår) eller 25. august (høst).

Below you will find the exam calendar for FIUC. The calendar applies for all the departments: Oslo, Copenhagen and Aarhus. The column to the right provides information on whether the exam time applies for specific departments or all.

Note that some subjects have more than one exam during the semester. Some subject may also have alternative evalutation forms. For more information, please see the programme description.

The time period for new and re-scheduled examinations are established in our academic calendar. The exact time for new and re-scheduled exams for the different subjects will be announced on the calendar once the dates have been established.

Examination dates for other electives on 600, 1500 or 2500 level than the ones already specified will be established after February 1st (spring)/August 25th (fall).

Dato/DateTidspunkt/TimeEmne/SubjectVurderingsform/Evaluation Form Avdeling/Campus
Uke 8, 202009:00Nye/utsatte eksamener (oppmeldingsfrist 1. feb 2020)EksamenAlle
11, mai 202009:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenAlle
11.-14. 202012:00-12:00RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo/København
13. mai 202009:00BMM1003 Christian Belief and Ethics, 10 ECTSExamOslo
13. mai 202009:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpEksamenKøbenhavn
13. mai 202009:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenAarhus
13. mai 202009:00TM2011 Dogmatikk med kildetekster 10 stpEksamenKøbenhavn
13. mai 202012:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpOppgaveKøbenhavn
13. mai 202012:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgaveAarhus
13. mai 202012:00TM2011 Dogmatikk med kildetekster 10 stpOppgaveKøbenhavn
15. mai 202009:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
15. mai 202009:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenAlle
15. mai 202012:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. mai 202012:00AVH502 Masteravhandling 50 stpAvhandlingOslo
15. mai 202012:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
15. mai 202012:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveOslo
15. mai 202012:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpOppgaveOslo/København
18. mai 202009:00BMM1004 Introducing Practical Theology - Church, Worship and Diakonia, 10 ECTSExamOslo
18.-20. mai 202012:00-12:00RLE1006N Livssyn og KRLE-didaktikk (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
19. mai 202009:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenAlle
19. mai 202009:00RLE1007N Bibelfag (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo
19. mai 202009:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenOslo/København
19. mai 202012:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveAlle
22. mai 202012:00RLE1006 Livssyn og KRLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
25. mai 202009:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenOslo/København
25.-28. mai 202012:00-12:00RLE1004N Verdensreligionene (nett) 10 stpHjemmeeksamenOslo/København
26. mai 202009:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
26. mai 202009:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenAlle
26. mai 202009:00TM2010 Utvalgte teskter fra GT 10 stpEksamenOslo/København
26. mai 202009:00TM2012 Salmenes bok 10 stpEksamenOslo
26. mai 202012:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
26. mai 202012:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveOslo/København
26. mai 202012:00TM2012 Salmenes bok 10 stpOppgave Oslo
28. mai 202009:00BMM1006 Biblical Exegesis and Exposition, 10 ECTSExamOslo
28. mai 202009:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenOslo/København
28. mai 202012:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgave Oslo/København
15. juni 202012:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. juni 202012:00AVH502 Masteravhandling 50 stpAvhandlingOslo