Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. oktober 2017.

DatoTidspunktEmneVurderingsform Avdeling
14. mai 201809:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00GT602 Skapelsesteologi 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00KMH601 Oldkirken 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00NT605 Kjønn og teologi i Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00ST601 Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00TM1003 Nytestamentlige greske tekster 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2001 GT og misjon 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpEksamenOslo
15. mai 201809:00TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev 10 stpEksamenKøbenhavn
15. mai 201809:00TM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stpEksamenBegge
15. mai 201809:00TM2514 Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer 10 stpEksamenOslo
15. mai 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (1. frist)AvhandlingOslo
15. mai 201812:00RLE2004 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
15. mai 201812:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveOslo
15. mai 201812:00TM2509 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveBegge
15. mai 201812:00TM2510 Bacheloroppgave 15 stpOppgaveBegge
22. mai 201809:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpEksamenBegge
22. mai 201809:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpEksamenBegge
22. mai 201812:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpOppgaveKøbenhavn
23. mai 201809:00MIS502 Religion og kultur 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00NT602 Nyere narrative og sosiale analyser av Markus 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
23. mai 201809:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
23. mai 201809:00TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie 10 stpEksamenKøbenhavn
23. mai 201809:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpEksamenOslo
23. mai 201812:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201812:00RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201812:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveOslo
28. mai 201812:00RLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
31. mai 201809:00MIS604 Kristen misjon og islam - dialog, vitnesbyrd og medvandring 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00PT601 Organiasjons- og menighetsledelse 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00RLE1006 Lvissyn og RLE-didaktikk 10 stp EksamenOslo
31. mai 201809:00RLE1007 Bibelfag 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00ST604 Lidelsen og det ondes problem 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00ST606 Jesu lidelse og død 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00TM2007 Dogmatikk med tekstlesning 15 stpEksamenKøbenhavn
31. mai 201809:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00TM2501 Deuteronomium 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00TM2505 Teologisk antropologi 10 stpEksamenBegge
31. mai 201809:00TM2506A Livssyn og nyreligiøsitet 10 stpEksamenOslo
31. mai 201809:00TM2511 Teologihistorie 10 stpEksamenBegge
31. mai 201812:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
31. mai 201812:00TM1504 Ekklesiologi med menighetspraksis 10 stpOppgaveOslo
31. mai 201812:00TM2007 Dogmatikk med tekstlesning 15 stpOppgaveKøbenhavn
31. mai 201812:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201812:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (2. frist)AvhandlingOslo