Eksamenskarakter

Når får jeg eksamenskarakteren?

Eksamenskarakteren kunngjøres på Studentweb når sensuren foreligger. Du finner karakteren din under Resultater. Husk å huke av for alle resultater. Sensur skal normalt foreligge innen tre uker etter eksamen/innleveringstidspunkt, seks uker for masteravhandlinger. Dersom det innenfor normal sensurfrist forekommer helligdager i tidsrommet mandag til fredag, legges det til én virkedag for hver helligdag. For eksamener med sensurfrist etter 1. juli, men før semesterstart, legges det til fire uker på sensurfristen. Sensurfristen for den enkelte eksamen finner du på Studentweb under Aktive emner, velg det emnet du lurer på og les gjennom informasjonen i høyre spalte.

Hva betyr eksamenskarakteren min?

Beskrivelser av de enkelte karakterene som benyttes ved eksamen, finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen § 7-8.