Kandidatnummer

På skoleeksamener vil du få kandidatnummeret ved oppmøte  i eksamenslokalet. På hjemmeoppgaver, hjemmeeksamener og tilsvarende vil du finne kandidatnummeret ditt på Studentweb under Aktive emner. Trykk på pilen til venstre for emnekoden for emnet du ønsker å finne kandidatnummeret i. Under vurdering ligger kandidatnummeret ditt og tid og sted for eksamen.

Du får et nytt kandidatnummer for hver eksamen/innlevering. Kandidatnummeret tildeles ca. 1 uke før eksamen/innleveringsdato. Dersom du ikke finner ditt kandidatnummer på Studentweb, ta kontakt med eksamenskontoret på eksamen@fjellhaug.no.

Kandidatnummeret skal påføres hver side av besvarelsen, inkludert forsiden, på alle innleveringer som skal ha karakter. Besvarelser som er merket med navn, fødselsnummer/innloggings-ID til Studentweb eller studentnummer vil normalt ikke bli vurdert.

Oppgaveutkast og lignende som leveres på Canvas underveis i semesteret skal normalt ikke ha kandidatnummer.