Oppmelding og frister

 

Hvordan melder jeg meg opp til en eksamen?

Du blir automatisk meldt til eksamen når du bekrefter din utdanningsplan i Studentweb. Der det finnes alternative vurderingsformer, vil du bli meldt opp til standard vurderingsordning, normalt prosessorientert vurdering. Du kan se hvilke eksamener du er meldt opp til under Aktive emner. Se etter at det er to grønne haker på samme linje som koden for emnet du ønsker å ta (for eksempel RLE1001). Hvis du ønsker å endre på en eksamensmelding, gjør du det på Studentweb under Aktive emner. Trykk på pilen til høyre for emnet for å få tilgang til å bytte eksamensform, eller eventuelt melde deg av emnet.

Dersom du ønsker å melde deg til et emne utenfor utdanningsplanen din, kan du gjøre det ved å sende e-post til eksamen@fjellhaug.no. Eksamener merket ny/utsatt er primært for studenter som strøk eller hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, men er åpne også for andre studenter hvis de fremkommer med en dato på denne lista. Du melder deg opp ved å sende e-post til eksamen@fjellhaug.no.

Frister

  • Frist for å melde seg opp til en eksamen er 1. februar og 15. september. Oppmelding gjøres på Studentweb.
  • Frist for å melde seg opp til ny og utsatt eksamen/innlevering er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.
  • Frist for å melde seg av en eksamen i Studentweb er 7 dager før eksamenstidspunktet som står i eksamenskalenderen.
  • Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen/innleveringstidspunkt, 6 uker for masteravhandlinger. Dersom det innenfor normal sensurfrist forekommer helligdager i tidsrommet mandag til fredag, legges det til én virkedag for hver helligdag. For eksamener med sensurfrist etter 1. juli, men før semesterstart, legges det til fire uker på sensurfristen. Sensurfristen for den enkelte eksamen finner du på Studentweb under Innsyn > Meldinger.