Studentrådet

Studentrådet (SR) ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) er studentenes valgte organ som skal ivareta studentenes interesser på faglige, sosialpedagogiske og velferdsmessige områder. Det representerer studentene ved FiH overfor institusjonen og utad. SR er det naturlige kontaktleddet ut i klassene, og har derfor ansvaret for å gripe fatt i de saker og problemer som enkeltstudenter kommer med, og eventuelt formidler videre. SR forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen og andre nødvendige kontakter. SR består av valgte representanter fra alle de forskjellige studieretningene og årskull. Studentrådet for studieåret 2016/2017 består av følgende representanter:

  • David Skutlaberg
  • Bård Skeie Sørheim
  • Olav Brennsæter
  • Sunniva Fuglestveit
  • Rune Espevik
  • Ørjan Byberg
  • Ingunn Heng