Aktiver/Endre passord Feide

For English, see below.

Aktivering eller endring av passord for tjenester som benytter Feide til innlogging gjøres her.

For første gangs aktivering av passord klikker du på Aktiver konto (OBS! Det du ser nedenfor er kun et bilde, klikk her for å komme til siden der du aktiverer eller endrer passordet ditt):

Aktiver endre Feide

Tilbakestill passord brukes når du har glemt passordet og vil aktivere nytt passord. Endre passord brukes når du husker passordet ditt, men likevel vil endre det til noe annet.

Du fyller ut alle feltene som vist i skjermbildet nedenfor. Studentnummeret ditt finner du på StudentWeb. Pin er samme kode som du har mottatt til bruk ved innlogging på StudentWeb. Skriv inn Nytt passord. Husk å lese IT reglementet og å huke av for Jeg har lest og godtar IT reglement. Når alle felt er fylt ut og huket av klikker du på OK og du er ferdig.

Det er altså studentnummeret ditt som er ditt brukernavn og passordet du har satt her som du bruker når du logger deg inn på tjenester der du benytter Feide til innlogging (StudentWeb, Canvas, Inspera).

NB! Nye brukernavn og passord aktiveres ved en rutine som går hver klokketime fra kl. 9.00 til kl. 21.00. Du må derfor vente til over ny klokketime i dette tidsrommet før tjenesten er aktivert første gang. Det samme gjelder ved tilbakestilling eller endring av passord for Feide.

Aktiver Feide

Ønsker du innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg i Feide går du til denne siden: http://innsyn.feide.no/ Du kan også bruke denne siden for å sjekke om Feide fungerer hvis du skulle få problemer med innlogging på en annen tjeneste. Får du logget deg inn her med din Feide-bruker er det problemer med den andre tjenesten.

Activate/change password Feide

To activate or change password for services using Feide, click here.

First time you activate your password, click Activate account:

Aktiver endre Feide

You reset password if you have forgotten your password and want to activate a new one. You change password when you remember your password, but would like to change it to something else.

Fill in the blanks as shown below. Your Student number is located at StudentWeb (or ask studieveileder@fjellhaug.no). The PIN code is the same as you used to log in at StudentWeb. Write a new password. Last, remember to read and check the box for the IT-rules. Click OK when you have filled the form and completed the registration.

Aktiver Feide

It is your Student number that will be your username. The password you put here will also be used every time you log in somewhere through Feide (StudentWeb, Canvas, Inspera).

Note: New usernames and passwords are activated by routine every hour from 9 am to 9 pm. This means you have to wait to the next whole hour in this time frame before the activation takes place first time. This also goes for resetting or changing of password in Feide. 

If you want to see the information Feide has registered on your user, go to https://idp.feide.no/. You can also use this page to see if Feide is running when problems with a collaborating service appears. If you are able to log in here with your Feide-user, the other service is creating the problem.