Innpassing

Hvis du har tatt høyere utdanning ved et annet lærested, kan du søke om godkjenning av denne utdanningen slik at den kan brukes som en del av studiet ved FiH. Basert på en slik godkjenning kan du få helt eller delvis fritak fra obligatoriske emner i din studieplan. Ekstern utdanning kan også innpasses som valgemner eller som frie emner dersom studieplanen din tillater det, og du kan søke om fritak fra arbeidskrav i enkelte emner.

Du kan søke om:

1. Godkjenning av et emne som helt eller delvis erstatning for et obligatorisk emne: Emnet må i innhold og omfang tilsvare det emnet eller den delen av et emne du søker fritak fra, eller det må kunne anses som en velegnet erstatning.

2. Godkjenning av et emne som valgemne: Emnet må være innenfor fagområdet til studiet ditt. Emnet må ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i studiet.

3. Godkjenning av emnet som fritt emne i graden: Gjelder kun studier der studieplanen åpner for frie emner. Emnene kan ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i planen. I prinsippet kan alle emner godkjennes, men vi anbefaler at emnene utgjør en samlet fagenhet, for eksempel et årsstudium.

4. Fritak fra arbeidskrav i et emne: Det må være et emne der det er arbeidskrav og der du enten har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tilsvarende aktiviteter. Du må kunne dokumentere allerede gjennomførte arbeidskrav.

Innpassing gis til et enkeltstudium, og emner som er godkjent inn i ett studium, kan ikke nødvendigvis godkjennes som innpassing for det samme emnet i et annet studium. Hvis du ønsker å søke overgang til et annet studium etter at du har fått innvilget en innpassing, bør du derfor ta kontakt med studieveileder for å avklare om du må søke om innpassing på nytt.

Dersom du allerede er student, vurderer å ta studier ved andre institusjoner og ønsker å bruke disse som en del av graden din ved FIH kan du søke om forhåndsgodkjenning. Du bruker søknadsskjemaet nedenfor også i disse tilfellene. Dersom du har fått en forhåndsgodkjenning må du også huske å søke om å få emnene innpasset når du har gjennomført studier ved en annen institusjon.

Klikk her for å komme til søknadsskjemaet.

Utenlandsk utdanning

Utenlandsk utdanning kan også innpasses. Utdanningen må være på nivå med den utdanningen du søker fritak fra, og må være akkreditert av godkjent akkrediteringsinstans. Merk at for noen land kan ikke førsteårsemner på bachelornivå innpasses. Dette gjelder for eksempel USA. Ta kontakt med studieveileder dersom du er usikker på hva som kan godkjennes.

Realkompetanse

Realkompetanse kan også gi grunnlag for innpassing eller fritak fra arbeidskrav. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å søke om innpassing på grunnlag av realkompetanse, ta kontakt med oss for veiledning. Kontaktinformasjon finnes nederst på denne nettsiden.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadsskjemaet for ditt studium. Som dokumentasjon for søknaden må du legge ved karakterutskrifter (med mindre du søker om forhåndsgodkjenning), emnebeskrivelser og pensumlister som gjelder for det semesteret du har tatt emnet. Dersom lærestedet ikke har angitt studiepoeng etter det europeiske ECTS-systemet, må du også legge ved dokumentasjon for lærestedets studiepoengssystem. Søknaden med alle relevante dokumenter sendes til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo.

Når får jeg svar?

Normal behandlingstid for innpassingssaker er 6–8 uker fra vi har mottatt all relevant dokumentasjon. Innpassing av utdanning avlagt utenfor Norge tar normalt noe lengre tid.

Information in English

Please consult our page on credit transfer for information in English.