Lånekassen og utdanningsstøtte

Hvordan søker jeg om lån og stipend?
Norske statsborgere kan søke Lånekassen om lån og stipend. Bruk nettsøknaden som du finner på hjemmesiden deres. Der finner du forøvrig all informasjon du trenger om lån, stipend og tilbakebetaling.

Lånekassen bruker generelle betegnelser på studiene våre, og skriver Historie, religion og idèfag. Når du søker oppgir du et av følgende studieprogram som ditt studium:

  • Årsstudium i religion, livssyn og etikk (RLE)
  • Årsstudium i kristendomskunnskap (KRD)
  • Årsstudium i bibel og misjon (BIMI)
  • One-year program in English, Bible, Ministry and Mission (BIMM)
  • Nettstudium i KRLE (ettårig). Heltid/deltid (KRLE)
  • Nettstudium i kristendomskunnskap (ettårig). Heltid/deltid (KRD)
  • Bachelor i teologi og misjon (BTM)
  • Master i teologi og misjon (MTM)

Tar du et enkeltemne hos oss fører du opp det studieprogrammet som enkeltemnet hører hjemme under når du skal velge den utdanningen du er tatt opp til. For å være kvalifisert til å søke om lån og stipend må du ta minimum 15 studiepoeng per semester.

Når må jeg søke?
Søknadsfrist til Lånekassen er 15. november for utdanningsstøtte for høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret. Du kan søke om lån og stipend så snart du har mottatt brev om at du har fått studieplass hos oss.

Når får jeg pengene mine?

Når du har semesterregistrert deg og betalt studieavgiften for inneværende semester, blir du automatisk rapportert som aktiv student hos oss til Lånekassen. Utbetalingene begynner ikke før du rapportert som aktiv student. Hvis du lurer på om vi har rapportert deg inn dette semesteret, kan du selv sjekke det på Studentweb, under Innsyn -> Lånekassen.