Dine tilbakemeldinger

Her kan du melde fra til FIH dersom det er noe du som student er spesielt fornøyd med eller spesielt misfornøyd med. Både studenter ved FIH-NO og ved FIH-DK kan benytte dette skjemaet. Anonyme henvendelser som kommer inn via dette skjemaet, blir ikke behandlet. Læringsmiljøutvalget blir orientert om klager høgskolen mottar på læringsmiljøet, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 (3). Sensitive opplysninger bør ikke sendes via skjemaet under. For varsling om seksuelle krenkelser, se informasjon under skjemaet.

Varsling om seksuelle krenkelser:

Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en relasjon mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket. (Definisjon gitt i Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ønsker å skape og opprettholde et godt studie- og arbeidsmiljø. FIH vil derfor reagere på grenseoverskridende adferd og drive holdningsskapende arbeid for å fremme et godt studie- og arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å varsle om mulige seksuelle krenkelser, ta kontakt med en av kontaktpersonene. Navn og kontaktinformasjon finner du i Canvas i rommet Studieinformasjon/ oversikt over medlemmer i ulike råd og utvalg.