Ris og ros

Her kan du melde fra til FiH dersom det er noe du som student er spesielt fornøyd med eller spesielt misfornøyd med. Både studenter ved FiH-NO og ved FiH-DK kan benytte dette skjemaet. Anonyme henvendelser som kommer inn via dette skjemaet, blir ikke behandlet. Læringsmiljøutvalget blir orientert om klager høgskolen mottar på læringsmiljøet, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 (3). Sensitive opplysninger bør ikke sendes via dette skjemaet.