Søknad og opptak

For følgende studier søker du via Samordna opptak:

Elektronisk søknad leveres på Samordna opptak. Samordna opptak åpner 1. februar. Ordinær søknadsfrist er 15. april. For noen grupper søkere er søknadsfristen 1. mars. Ca. 1–2 uker etter søknadsfristens utløp vil du finne et følgeskjema under fanen «Brev» i nettsøknaden din. Hvis du skal sende inn dokumentasjon sammen med søknaden din, skriver du ut dette skjemaet og sender til oppgitt adresse sammen med papirene dine. Hvis du har et elektronisk vitnemål i nettsøknaden din og ikke skal sende inn mer dokumentasjon, trenger du ikke å sende inn følgeskjemaet. Informasjon om hvem som skal sende inn hva, finner du på www.samordnaopptak.no. Innsendingsfrist er 20. mars for søkere som har søknadsfrist 1. mars, og 10. mai for søkere som har søknadsfrist 15. april. Søker du opptak basert på utdanning eller praksis som fullføres det vårsemesteret du søker, er siste frist for ettersending av dokumentasjon 1. juli. Informasjon om hva du skal sende inn hvis du søker opptak basert realkompetanse, finner du her. Søkere som har behov for å søke innen 1. mars, for eksempel på grunn av behov for oppholdstillatelse, har selv ansvar for å overholde de nødvendige søknadsfrister.

For følgende studier søker du via lokalt opptak:

Klikk her for veiledning til hvordan du registrerer søknaden din. Søknadsfrist er 1. juli for de fleste søkere, men 15. april for søkere på bachelornivå med videregående utdanning fra utlandet (unntatt Norden), og for søkere til masterstudiet med bachelorgrad fra utlandet eller annet opptaksgrunnlag enn fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Etter søknadsfristens utløp foretas det kontinuerlige opptak til eventuelle ledige studieplasser. For opptak til enkeltemner og supplerende opptak gjennom studieåret er det ikke egne søknadsfrister, men normal behandlingstid er 1 uke for studier på bachelornivå (6 uker for realkompetansesøknader) og 6 uker for studier på masternivå, fra vi mottar komplett dokumentasjon fra deg.