Studenthybel

Ønsker du som student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole hybel på Fjellhaug må du søke spesielt om det. Du benytter da søknadsskjemaet her.

På første side i det elektroniske skjemaet skriver du da i feltet ”Hva skal du studere” navnet på studiet du har søkt på ved FiH, og i feltet ”Studiested” skriver du Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Søknadsfrist er 1. mai.

Tildeling av hybel gir ikke automatisk rett til studieplass, omvendt gjelder at studieplass ikke gir automatisk rett til hybel. Du må søke på begge deler dersom du ønsker både studieplass og hybel. Studenter ved FiH prioriteres ved opptak og vil normalt tildeles hybel i hovedbygget.

For andre studenter viser vi til hjemmesiden for Studentheimen: https://nlmeiendom.no/informasjon-og-priser/