Studietur

Tilbud om studietur til alle som i studieåret 2017-2018 tar årsstudium eller 2-årig studium i KRLE, årsstudium i kristendomskunnskap, eller bachelor i teologi og misjon.

Turen arrangeres som en del av emnet RLE1004 Verdensreligioner (10 stp). Du må melde deg til eksamen i emnet og betale studieavgift for å kunne delta på turen. Emnet avsluttes med en 5 timers skriftlig skoleeksamen, som avholdes mai 2018.

 • Når: 14. januar til 14. februar 2018
 • Foreløpig program: Undervisning i verdensreligioner. Besøk til hellige steder. Møte med kultur og mennesker. Storby- og landsbybesøk. Sol og bading.
 • Pris: Studentene betaler 15000 kr. til FiH. Studentene bestiller og betaler selv flybilletter.
 • Reisestøtte: Man kan søke om støtte fra Lånekassen til turen. Mer om dette, se: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Reisestotte/Reisestipend-utenfor-Norden/
  (Legg merke til at satsene som oppgis her er for to reiser. Dere får evt. tildelt 50% av denne summen.)
 • Hva dekker prisen: Beløpet dekker reiser på feltet og alle overnattinger som inngår i FiH’s offisielle program. To-tre måltider pr. dag er inkludert i prisen. Beløpet skal også dekke andre utgifter dirkete knyttet til programmet (inngangsbilletter, eksterne forelesere o.l.)
 • Hva dekkes ikke: Beløpet dekker ikke reise til/fra Kenya. Studentene må selv sørge for reiseforsikringer, vaksiner og visum (50 USD). Eventuelle frivillige utflukter eller andre kostnader som går utover det offisielle programmet dekkes ikke.
 • Kontakt: Har du spørsmål om undervisningen, kontakt Ingebjørg Nandrup: inandrup@fjellhaug.no
 • Påmelding: For å melde deg på turen sender du en mail med fullt navn og hvilken studieretning du tar til høgskolelektor Ingebjørg Nandrup: inandrup@fjellhaug.no
 • Hvem er turen for: 

For de som tar

– 2-årig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk www.samordnaopptak.no studiekode 258 482

– Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk www.samordnaopptak.no studiekode 258 626

– Bachelor i teologi og misjon www.samordnaopptak.no studiekode 258 480

– Årsstudium i kristendomskunnskap www.samordnaopptak.no studiekode 258 196

eller for de som tar emnet RLE1004 Verdensreligioner RLE 1004 (10 stp).

Tentativt program: Turen går først til Nairobi og noen dager tilbringes på Scripture Mission sin tomt i utkanten av Nairobi sentrum. Her får vi litt innføring i land, folk og kultur, foruten en smak på religionsteori. Etter noen dager reiser vi videre til Pokot og Kapenguria Bible Centre, i vestre del av Kenya. Her vil det være tradisjonell afrikansk religion som er hovedfokus.

Uke tre reiser vi tilbake til Nairobi, hvor vi legger inn mye undervisning med særlig fokus på islam. Her blir det også rom for en del utflukter.

Deretter reiser vi sørover til Mombasa, som ligger ved kysten av det Indiske hav. Her vil vi tilbringe en drøy uke, med fokus på kontekstuell islam og kristne trosuttrykk.

Vi legger opp til besøk i både moskéer, sikhtempel og hindutempel. Videre vil vi få nærkontakt med gammel arabisk kultur/ historie på kysten og undervisning om islamiseringen av Øst-Afrika. Vi skal også få innblikk i tradisjonell afrikansk religiøsitet. Sist men ikke minst vil vi lære om fremvekst av kristen tro i Øst-Afrika. Vi vil også ha kontakt med ulike lokale kirker og norsk misjonsvirksomhet i dag.

Det blir også tid til bading/ soling/ safari osv. for de som måtte ønske slikt…
Kenya-map2

Kenya – en reise i religiøst og kulturelt mangfold Kenya er et fantastisk land med enorme kontraster! Se for deg høylandsfolket i Vest-Pokot, i grenselandet inn mot Uganda. I dette uveisomme terrenget har folket fulgt de gamle stier i uminnelige tider. Eldgamle overleveringer gir rammer for livet og trygghet i hverdagen. Hva forteller disse gamle historiene? Hva skjer når det trygge og etablerte som “alltid” har gitt svar på livets store spørsmål plutselig må brytes med nye fortellinger? Hva skjer med lokalsamfunn når ungdommene finner nye tolkningsrammer og tråkker opp stier til den nye kirken? En gammel åndeverden utfordres plutselig av nye. Det er noen av de store spørsmål som stadig nye folkegrupper må brytes med når nye religioner banker på deres dør. Vi skal prøve å forstå noe av denne dynamikken i Pokot… Fantastisk spennende! Nairobi er en moderne millionby med store handlesentre og flotte biler. Her bygger etterfølgere av de ulike verdensreligionene storslåtte bygninger og egne utdanningssentra. Under kolonitiden fraktet britene tusenvis av indere til Øst-Afrika for å bygge jernbane. Etterkommerne av disse har blitt mange og verner fortsatt om sine sikh- og hindutempler. Storslåtte helligdommer… Store grupper i Nairobi lever også i ytterste fattigdom, og tilber sine guder på eget vis. Har du lyst til å høre hvordan de fattigste av de fattige lovsynger Gud i den store Kibera slummen? Mombasaområdet er blitt en nydelig turistmagnet ved det Indiske hav. Her brunes bleike og velfødde turistkropper på finkornede sandstrender og ved luksushotellenes svømmebassenger. Men det har ikke alltid vært slik. Mombasa representerer en fascinerende historikk med tradisjonell afrikansk religion, arabere, slavehandel, swahilikultur, vestlige kolonimakter, islamisering og kristen misjon. Vi skal ha nærkontakt med alt dette. Gamle moskeer og små kirker, arabiske bosetninger og portugisiske forsvarsverk. Spenninger mellom radikale muslimske grupperinger og islam i lokal kontekst. Bølger, delfiner, korallrev, varme og sol… Har du lyst til å kjenne varmen fra sola noen uker denne vinteren?