Studieveiledning

Studieadministrasjonen tilbyr veiledning både til eksisterende studenter og til potensielle studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Eksempel på hva du kan kan ta opp er spørsmål om studie og yrkesvalg, tilrettelegging av studiet (for eksempel justering av studieprogresjon, behov for permisjon), tilrettelegging av eksamen eller innpassing av annen utdanning. Har du en utfordrende livssituasjon og har behov for å snakke med noen er du også velkommen til å ta kontakt. Veiledning skjer gjennom informasjon på våre nettsider, via e-post, telefon eller direkte kontakt med studieveileder.

Du kan kontakte studieveileder på e-post studieveileder@fjellhaug.no. Studieveileder er til stede de fleste dager mellom 9-15, og kan da kontaktes på 465 04 832.