Tilrettelegging

Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamensituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.

Hva slags tilrettelegging kan jeg få?

Listen er ikke uttømmende og vil bli oppdatert. Søknader blir vurdert individuelt, og det er mulig å søke om annen tilpasning enn det som er nevnt her.

Hvis du har et annet morsmål en norsk:

  • Tilgang til tospråklig ordbok

Hvis du har dysleksi:

Lover og regler

Rettigheter når det gjelder særordning ved eksamen: Universitetsloven § 4-3 (5) og Forskrift om opptak, studier og eksamen § 6-13.

Eksterne lenker