Utveksling

Dersom du er student ved FIH og vurderer å dra på utveksling har du ulike muligheter, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte.

FIH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England, og Freie Theologische Hochschule (FTH), Gieβen i Tyskland. Se nyhet om samarbeidsavtale med Freie i Tyskland. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte.

Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator Sverre Bøe sboe@fjellhaug.no eller studieveileder tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

ERASMUS+

FIH fikk høsten 2015 innvilget ERASMUS Charter. Dette betyr at studenter som reiser til en annen institusjon som også har ERASMUS+, får økonomisk støtte og mange fordeler ved studieoppholdet. Se utdanningiverden og ANSA for mer informasjon om ERASMUS+ programmet.

Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2014-2020 finner du her (nettsiden er på engelsk).

Erasmus Charter

Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (sider på norsk og engelsk).

Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her. Ta gjerne kontakt med Studieveileder for en prat om utenlandsopphold.

Finansiering

Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

Studere i Danmark?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København.

DBI ønsker å være et ressurssenter for menigheter, prester og kirkelige ledere. Instituttet har en klar misjonsrettet profil og samarbeider med flere organisasjoner med internasjonal virksomhet.

FIUC-DK tilbyr vår norske bachelor i teologi og misjon. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter åta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i København.

Vi utveksler lærere i enkelte fag og utnytter institusjonenes spesialkompetanse, og vi arrangerer felles fagdager og forskningskonferanser. Studentrådene ved de to avdelingene samarbeider gjennom Øvre studentråd og får på den måten et kontaktnett utenfor Norge.

Vi har samarbeidet om den danske avdelingen siden 2012, og vi opplever at dette har bidratt til en svært positiv utvikling ved både FiH og DBI.

Du kan lese mer om Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.

Contact Information: Student Exchange and Internationalization

For inquiries regarding student exchange and internationalization, please contact Student Adviser, phone (+47) 46 54 00 92 or email: studieveileder@fjellhaug.no. You may also consult our page on ECTS credit allocation and credit transfer.