Akademisk kalender

Lenger ned på siden finner du akademisk kalender for studieåret 2018/2019. FIH har studiestart normalt i uke 33 dersom mandag i uke 33 ikke er tidligere enn 15. august. Studieåret er på 10 måneder (Univl. § 3-8. (1), tolket til 19+21 uker).

Høstsemesteret 2018: 
13-17. august (uke 33)Semesterstart/oppstartsuke
25. augustFrist for semesterregistrering for eksisterende studenter
1. septemberFrist for betaling av semesteravgift
1. septemberFrist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i
emner som hadde ordinær eksamen våren 2018
15. septemberFrist for semesterregistering for nye studenter
Uke 38Ny og utsatt eksamen
Innen 20. septemberFrist for valg av studenter til ulike verv
1. desemberFrist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering våren 2019
26. november – 21. desember (uke 48-51)Eksamensperiode
15. desemberFrist for innlevering av masteravhandling
21. desember (uke 51)Semesterslutt

 

Vårsemesteret 2019: 
7. januar (uke 2)Semesterstart/første undervisningsdag
1. februarFrist for betaling av semesteravgift og studieavgift
1. februarFrist for semesterregistrering for eksisterende og nye studenter
15. februarFrist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen høsten 2018
Uke 9Ny og utsatt eksamen
1. marsSøknadsfrist for studier i Samordna opptak for å søke tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden og søkere som søker med realkompetanse
13. april-22. aprilPåskeferie, undervisning starter tirsdag etter påske
15. aprilSøknadsfrist for studier i Samordna opptak
15. aprilSøknadsfrist for studier til lokale opptak for søkere med vi-deregående utdanning fra land utenfor Norden, søkere som søker med realkompetanse og søkere til studier på master-nivå med annet opptaksgrunnlag enn bachelor-
grad/cand.mag.-grad.
15. maiFrist innlevering masteroppgave
20. mai – 6. juni (uke 21-23)Eksamensperiode
20. maiFrist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering høsten 2019
7. juni (uke 23)Semesteravslutning
15. juniSiste frist innlevering masteravhandling vårsemesteret
1. juliSøknadsfrist for lokale opptak til studier på masternivå på grunnlag av bachelorgrad/cand.mag.-grad. Ordinær søknadsfrist for studier ved avdeling i Danmark