Akademisk kalender

FiH har studiestart normalt i uke 33 dersom mandag i uke 33 ikke er tidligere enn 15. august. Studieåret er på 10 måneder (Univl. § 3-8. (1), tolket til 19+21 uker).

Høstsemesteret 2017: 
15-18. august (uke 33)Semesterstart/oppstartsuke
25. augustFrist for semesterregistrering for eksisterende studenter
1. septemberFrist for betaling av semesteravgift
1. septemberFrist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen våren 2016
15. septemberFrist for semesterregistering for nye studenter
Uke 38Ny og utsatt eksamen
Innen 20. septemberFrist for valg av studenter til ulike verv
1. desemberFrist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering våren 2017
30. november – 21. desember (uke 48-51)Eksamensperiode
15. desemberFrist for innlevering av masteravhandling
21. desember (uke 51)Semesterslutt

 

Vårsemesteret 2018: 
8. januar (uke 2)Semesterstart/første undervisningsdag
1. februarFrist for betaling av semesteravgift og studieavgift
1. februarFrist for semesterregistrering for eksisterende og nye studenter
15. februarFrist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen høsten 2017
Uke 8Ny og utsatt eksamen
1. marsSøknadsfrist for studier i Samordna opptak for å søke tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden og søkere som søker med realkompetanse
26. mars-2. aprilPåskeferie, undervisning starter tirsdag etter påske
15. aprilSøknadsfrist for studier i Samordna opptak
15. aprilSøknadsfrist for studier til lokale opptak for søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden, søkere som søker med realkompetanse og søkere til studier på masternivå med annet opptaksgrunnlag enn bachelorgrad/cand. mag.-grad
15. maiFrist innlevering masteroppgave
14. mai – 1. juni (uke 20-22)Eksamensperiode
20. maiFrist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering høsten 2018
1. juni (uke 22)Semesteravslutning
15. juniSiste frist innlevering masteravhandling vårsemesteret
1. juliSøknadsfrist for lokale opptak til studier på masternivå på grunnlag av bachelorgrad/cand.mag.-grad. Ordinær søknadsfrist for studier ved avdeling i Danmark