Studerer teologi ved FIHs danske avdeling

Søk studieplass

– Jeg leser ikke teologi for teologiens skyld, men fordi mennesker har bruk for evangeliet.

En god jobb ved siden av studiet

Jeg har i snart ett år været ansatt som forkynner i Hvidovre Frimenighed. Kathrine (kona mi) og jeg hadde allerede gått en tid i denne menigheten. Jeg er ansatt i en 20 prosent stilling. Det tilsvarer fulltidsarbeid en dag ukentlig. Arbeidet består primært i å forkynne og undervise i menigheten ved en del av gudstjenestene. Dessuten gir jeg konfirmantene våre supplerende undervisning. I tillegg har jeg flere mindre oppgaver av ulike slag.

Bruker det jeg lærer

Noe av det jeg liker spesielt godt ved jobben min, er at den knytter teologien og vanlige menneskers liv og hverdag sammen. Selv om det kan være spennende å dykke ned i perfere teologiske emner, mener jeg teologistudiet må sikte på noe annet enn bare å gjøre meg klokere.  Derfor gir arbeidet i Hvidovre Frimenighed mening til de mange timene som jeg bruker på å lese  tykke bøker og analysere greske tekster. Jeg har nemlig mulighet til bruke det jeg lærer på studiet på en langt mer praktisk måde.

Folk skal høre evangeliet

Arbeidet mitt minner meg om at jeg ikke leser teologi for teologiens skyld, men fordi mennesker trenger å høre evangeliet. Folk kan være likeglade når det gjelder hvilket kasus et ord står i. Men de er opptatt med hva det betyr for dem i deres liv med Gud. Når jeg ser dette, blir det klart for meg hvorfor jeg leser teologi.

Jeg vil gjerne bli prest

Når jeg en gang i fremtiden er ferdig med studiet, vil jeg gjerne arbeide som prest, trosopplærer eller forkynner. Arbeidet mitt i studietiden gir meg mulighet til å tyvstarte med dette allerede nå. Det er jeg svært takknemlig for. Det gir meg en rik praktisk erfaring samtidig som det minner meg om hvorfor jeg i det hele tatt studerer teologi.

Skrevet av Mathias Richard Hansen i 2016, Bachelorstudent i teologi og misjon på FIH-DK.Mathias-Hansen-570x321
Denne artikkelen ble først publisert på dansk og er hentet fra http://dbi.edu/jeg-vil-gerne-vaere-praest. Artikkelen er redigert. Oversatt til norsk av Egil Sjaastad.

Har du spørsmål om hvordan man kan bruke en utdannelse fra FIH til å bli prest? Ta kontakt med vår studieveileder: