Bachelor i teologi med fordybning i missionsvidenskab, Bachelor, 3 år

Vil du være præst, forkynder eller missionær? Så læs en bachelor i teologi og mission.

Studiested
Campus Aarhus
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

Der er lavet en ny bachelorordning (Bachelor i teologi og mission), som kommer til at gælde for det nye hold, der begynder sommeren 2021. Nedenstående er bachelorordningen for de tidligere årgange i Aarhus.

Bachelor i teologi med fordypning i misjonsvitenskap kan tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række enkeltfag således, at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på kandidatuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på Pastoralseminariet.

Du kan også vælge at gennemføre den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af din 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

Nedenfor kan du se et anbefalet studieforløb. Hvis ikke andet er nævnt, er fagene på 10 studiepoint. For information om fagene, se studieplanen nedenunder.

Anbefalt studieløb

3. Studieår vår

TM2004 eller TM2005

TM2006 eller TM2011

TM2009 Misjon i kontekst

3. Studieår høst

EX1003 Examen facultatum evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

2. Studieår vår

EX1001 Examen philosophicum

TM2012 eller TM2010

TM2008 Misjonsteologi

2. Studieår høst

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet evt utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

1. Studieår vår

RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning

TM1003 Nytestamentlige greske tekster

RLE1007 Bibelfag

1. Studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk

RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Studieplan for Bachelor i Teologi med fordypning i misjonsvitenskap V2022

Der optages ikke nye studerende på denne bachelorordning. Se i stedet Bachelor i teologi og mission.

Der arrangeres løbende studieture af kortere og længere varighed.

Der er forskellige muligheder for at tage på udveksling. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har aftaler med All Nations Christian College, nord for London, og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland), og det er også muligt at komme på udveksling andre steder. Læs mere om udveksling under punktet "Utveksling" på siden HER

Bachelorgraden giver dig adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Du kan kombinere bacheloruddannelsen med andre uddannelser inden for fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog med mere.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og Pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristelige organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder, også i udlandet.

Uddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Hvis du som fuldtidsstuderende på bachelorstudiet ikke har fast indkomst via pension eller lignende, har du mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte vil blive gjort tilgængeligt for nye studerende forud for næste optag.

Støtten er fra sommeren 2021:

 • Starthjælp på 4.500 kr., som du modtager den første studiemåned.
 • Lån på 2.250 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrager du over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.500 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis du benytter lånemuligheden det første studieår, fratrækkes 675 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo