Bachelor i teologi med fordypning i missionsvitenskap, Bachelor, 3 år

Vil du være præst, forkynder eller missionær? Så læs en bachelor i teologi og mission.

Studiested
Campus Aarhus
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3-årig uddannelse (Det fulde navn på bacheloruddannelsen i Aarhus er Bachelor i teologi med fordypning i misjonsvitenskap). Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række enkeltfag, således at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende ud med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af sin 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

Nedenfor følger anbefalet studieforløb. Hvis ikke andet er nævnt, er fagene på 10 studiepoint. For information om fagene, se studieplanen nedenunder.

Anbefalt studieløp

3. Studieår vår

TM2004 eller TM2005

TM2006 eller TM2011

TM2009 Misjon i kontekst

3. Studieår høst

EX1003 Examen facultatum evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

2. Studieår vår

EX1001 Examen philosophicum

TM2012 eller TM2010

TM2008 Misjonsteologi

2. Studieår høst

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet evt utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

1. Studieår vår

RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning

TM1003 Nytestamentlige greske tekster

RLE1007 Bibelfag

1. Studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk

RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Studieplan for Bachelor i Teologi med fordypning i misjonsvitenskap V2021

Der optages nye studerende hvert andet år (ulige årstal).

Ansøgningsfrist:

15. april for ansøgere på baggrund af Realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af Gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

Svar på optagelse gives som udgangspunkt i begyndelsen af juli (men ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt. Så søg gerne så tidligt, som det er muligt for dig).

Bachelorgraden giver adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Bacheloruddannelsen kan kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog osv.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

Uddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Fuldtidsstuderende på bachelorstudiet, som ikke har fast indkomst via pension og lignende, har mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte vil blive gjort tilgængeligt her forud for næste optag.

Støtten er:

 • Starthjælp på 4.250 kr., som udbetales den første studiemåned.
 • Lån på 2.250 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrages over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.250 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 675 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.