Bibel og Misjon

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i bibel og misjon passer for deg som allerede har en yrkesutdannelse, men ønsker misjonskompetanse i tillegg, eller for deg som bare vil lære mer om kristen tro og misjon.

Årsstudium i bibel og misjon er et frittstående studium som kan inngå i videre studier eller inngå som del av annen utdanning etter gjeldende regler. Årsstudiet er et tverrfaglig studium på 60 studiepoeng som har til hensikt å gi en innføring i kristen tro og virkelighetsforståelse og i den kristne kirkens misjonsoppdrag.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

1. semester høst:

  • RLE1001 Innføring i Bibelen
  • BTM1501 Introduksjon til Praktisk teologi og Misjonsvitenskap
  • BTM2010 Misjon i kontekst

2. semester vår:

  • BTM2009 Misjonsteologi
  • RLE1007 Bibelfag
  • BTM1504 Misjonspraksis m/ feltstudium eller PT1501 Bekjennelse og etterfølgelse

Studieplan for Årsstudium i Bibel og misjon Vår 2024

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Studiet har som målsetting å utdanne til tverrkulturell tjeneste som misjonærer eller som kristent fagpersonell på ulike arenaer. Årsstudium i Bibel og Misjon sikter som helhet å dyktiggjøre til slikt arbeid og til en helhetlig integrasjon av tro, fag og yrke.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3675,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr. Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.