Enkeltemner på bachelor- og mastergradsnivå, Årsstudium

Det er mulig å ta enkeltemner på både bachelor- og mastergradsnivå. De fleste norskspråklige emnene som tilbys på Campus Oslo er tilgjengelige som enkeltemner. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du har spørsmål. Se også studieplan for bachelor- og masterprogrammene i teologi og misjon (nedenfor) for et utvalg av emner som ofte er tilgjengelige.

Enkeltemner koster kr. 2000,- per semester for mindre enn 15 studiepoeng og kr. 3000,- per semester for 15 studiepoeng eller mer. I tillegg kommer semesteravgift til SiO.

Søk via lokalt opptak.

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
Semestere
Språk