Etter- og videreutdanning

Studiested
Etter- og videreutdanning
Studiepoeng
Semestere
Språk
Study background

FIH tilbyr studiepoenggivende videreutdanning for deg som ønsker å oppdatere kunnskapen din eller som trenger å videreutvikle en spesifikk teologisk kompetanse. På denne siden kommer mer informasjon etter hvert som emner lanseres.

Hvilke emner som tilbys varierer noe fra semester til semester.

Høsten 2023 tilbys følgende emner:

Hvert emne koster kr. 500 per studiepoeng emnet er angitt, for eksempel vil et emne på 8 studiepoeng koste 8x500=kr. 4 000,-. I tillegg må det betales semesteravgift til SiO hvert semester, per juni 2023 kr. 690,-. Dersom du betaler semesteravgift til en annen institusjon kan du søke om fritak for semesteravgift. Det må gjøres til studieveileder@fjellhaug.no innen betalingsfristen.

Det er krav om generell studiekompetanse for å få opptak til EVU-emner. Se mer informasjon på Samordna Opptak sine sider om generell studiekompetanse (lenke til ekstern nettside) og ta kontakt med studieveileder (lenke med epostadresse) dersom du har spørsmål.

Søknad skjer via EVUWeb (lenke til ekstern nettside).

  1. Når du har gått til EVUWeb (lenke til ekstern nettside), velg Fjellhaug Internasjonale Høgskole på nedtrekksmenyen under "Velg institusjon".
  2. Logg inn med ID-porten, eventuelt Feide om du har en Feidebruker.
  3. Du skal nå få opp kurs som er åpne for søknad og trykk på "Registrer søknad". Sjekk at kontaktinformasjonen stemmer og trykk på "Neste".
  4. Dersom du har fått godkjent generell studiekompetanse tidligere vil det komme opp en grønn hake og teksten "Generell studiekompetanse er godkjent". I så fall kan du trykke på "Neste". Hvis du ikke har fått godkjent generell studiekompetanse tidligere har du mulighet til å laste opp dokumentasjon. Følg lenken "Informasjon om opptakskrav" for informasjon om hva slags dokumentasjon som kan benyttes.
  5. Les og bekreft at du har lest informasjonen under "Viktig informasjon". Trykk "Neste".
  6. Se gjennom søknaden og trykk "Fullfør".

Normal saksbehandlingstid er 1-2 uker etter at søknaden er fullført. Husk å takke ja når du får tilbud om studieplass!