FIH tilbyr studiepoenggivende videreutdanning for deg som ønsker å oppdatere kunnskapen din eller som trenger å videreutvikle en spesifikk teologisk kompetanse. På denne siden kommer mer informasjon etter hvert som emner lanseres.