Integrering, kultur og religion

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i integrering, kultur og religion gir relevant kunnskap til praktiske utfordringer knyttet til integrering av ulike grupper innvandrere. Studiet legger særlig vekt på kultur- og religionsforståelse, som vesentlige elementer i integreringsarbeidet.

Mer informasjon om studieplan og emner kommer. Ønsker du å vite mer om studiet? Vår studieveileder svarer deg gjerne på spørsmål. studieveileder@fjellhaug.no

1. semester, høst

  • RLE1008 Etikk i religionene (10 stp.)
  • Kultur og kommunikasjon 1 (10. stp.)
  • Integrering 1 (10 stp.)

2. semester, vår

  • BTM1004 Verdens religioner (10 stp.)
  • Kultur og kommunikasjon 2 (10 stp.)
  • Integrering 2 (10 stp.)

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Du betaler semesteravgift til SiO, per i dag kr. 600,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. Fra høsten 2023 vil studieavgiften være 3500 kr. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2500 kr (gjelder fra høst 2023). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.