Netstudier og enkeltfag København

Studiested
Campus København - FIUC-CPH
Studiepoeng
x
Semestere
0
Språk
Dansk
Study background

Enkeltfag og netstudier er en mulighed for dig, der gerne vi bruge tid på at fordybe dig i Bibelen og evt. kombinere det med en anden uddannelse.

Enkeltfag

Som nærværsstuderende kan du gratis tage et eller flere enkeltfag, hvis du vil supplere din igangværende uddannelse, eller hvis du ønsker at fordybe dig i et teologisk emne. Det er også muligt at sammenstykke et helt bachelorstudium ved at tage enkeltfag over en årrække. Bestået eksamen i enkeltfag udløser godkendte ECTS-point. Enkeltfag bliver oprettet, hvis der er mindst 5 tilmeldte.

Som fjernstuderende skal man tage faget som selvstudium. Man kan vælge de fag, der udbydes på Bachelor i teologi og mission og diplomuddannelse i teologi og tjeneste.

Netstudier

Flere enkeltfag kan tages som netstudier, hvor man hjemmefra følger undervisningen via lydfiler, PowerPoint og video, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisning og eksamen sker online. Det er planen at man på sigt kan sammenstykke en hel bacheloruddannelse over tid via netstudier. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Vi henviser til hjemmesiden www.laesteologi.dk/skema for opdateret oversigt over netstudier og enkeltfag.

Kontakt studiekoordinator
Email: studiekoordinator@fiuc.dk
Telefon: +45 2526 5506

Priser

Netstudier er betalingskurser. Priserne er indrettet efter norske priser for netbaseret undervisning.
25-30 ECTS-points: 2500 DKK (30 ECTS-point svarer til fuldtid)
15-20 ECTS-points : 2000 DKK
10 ECTS-points : 1500 DKK
5 ECTS-points : 1000 DKK

Optagelseskrav og ansøgning

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Du kan blive optaget på enkeltfag eller netstudier ved at søge om optagelse før starten af hvert nyt semester. Læs mere på www.laesteologi.dk

Praktisk

Der kan ved uddannelsens start søges om læseplads på Dansk Bibel-Institut, hvor uddannelsen foregår. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til enkeltfagsstuderende eller netstuderende.

Nettemner FIUC DK V2024

Nettemner FIUC DK Høst 2023 (Merk: Det er gjort endringer i eksamensformer på enkelte emner)