Praktisk teologi, Bachelor, 3 år

Vil du arbejde med teologi og mennesker? Så tag en 3-årig bachelor i praktisk teologi med fag som sjælesorg, troslære, diakoni og mission.

Studiested
Campus København - FIUC-CPH
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

Her kan du se det anbefalede uddannelsesforløb. Du kan læse mere om hvert enkelt fag i studieplanen, og under fagbeskrivelser. De fag, som begynder med RLE eller TM, er beskrevet i studieplanen som du finner nedenfor. Alle fag er på 10 ECTS-point.

VALGFAG

Den 3-årige bachelor i praktisk teologi indeholder en række valgfag, sådan at du kan sammensætte uddannelsen efter dine egne interesser. Bemærk at ikke alle valgfag udbydes hvert år.

Vil du arbejde med mission, så kan du vælge:

 • Ikke-vestlig kirkehistorie TM2508
 • Evangelieforståelse og praksis TM1515
 • Missionspraksis med feltstudium TM1510
 • Kristen etik i mødet med tværkulturelle udfordringer TM2514

Vil du arbejde med børn, unge eller voksne i en menighed, så kan du vælge:

 • Børn, unge og kristen tro TM1514
 • Evangelieforståelse og praksis TM1515
 • Youth Ministry TM1507

Du kan vælge mellem følgende valgfag på 10 ECTS-point

TM1507 Youth Ministry
TM1510 Missionspraksis med feltstudium
TM1514 Børn, unge og kristen tro
TM1515 Evangelieforståelse og praksis
TM1516 International internship (volontørophold et halvt år i ikke-vestligt land) 30 ECTS
TM2507 Reformation og lutherdom
TM2008 Ikke-vestlig kirkehistorie
TM2509 Bacheloropgave
TM2511 Teologihistorie
TM2513 Apologetik og kirkens mission
TM2514 Kristen etik i mødet med tværkulturelle udfordringer
TM2516 Menneskesyn og gudsforståelse med udfra Søren Kierkegaards tænkning
TM2517 Jødedom, islam og buddhisme sammenlignet med kristen tro

Bachelor i praktisk teologi har et praktikforløb, hvor du kan komme i kontakt med børn. Derfor må du kunne fremvise en børneattest fra politiet for at få adgang til dette emne. Det fremgår af fagbeskrivelserne, hvilke fag, det gælder.

Anbefalet studieforløb

3. Studieår forår

PT2004 Gudtjeneste- og menighedsledelse med praksis

PT2001 Fra bibeltekst til teologi

Valgemne

3. Studieår efterår

PT2003 Kristen formidling og oplæring

PT2005 Apologetik

Valgemne

2. Studieår forår

BTM2009 (eller GRE1003)

PT2002 Livssyn og kontekstualisering

RLE1007 Bibelfag

2. Studieår efterår

BTM2006 (eller GRE1002)

PT1502 Diakoni og sjælesorg

Valgemne

1. Studieår forår

BTM1004 Verdensreligionerne

BTM1003 Troslære og etik

PT1501 Bekendelse og efterfølgelse

1. Studieår efterår

RLE1001 Indføring i Bibelen

BTM1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab

BTM1501 Introduktion til praktisk teologi

Studieplan for Bachelor i praktisk teologi H2021

Kontakt studiekoordinator
Email: studiekoordinator@fiuc.dk
Telefon: +45 2526 5506

Ansøgningsfrister
– 15. april, hvis man søger ind på baggrund af realkompetence (se nedenfor)
– 1. juli hvis man har en gymnasiel uddannelse eller søger ind efter 23/5-reglen (se nedenfor)
Der optages nye studerende hvert andet år (lige årstal).

TRE MULIGE OPTAGELSESKRAV:

1. GYMNASIAL UDDANNELSE

Fagene dansk/færøsk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk og naturfag skal være bestået.

2. 23/5-REGLEN

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået ovenstående enkeltfag samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau).

3. REALKOMPETENCE

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A-niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C-niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev.

Inden man får adgang til at udfylde sin digitale ansøgning, skal man oprette en bruger til Søknadsweb. På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.” Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Søg om optagelse her

Vi ønsker, at så mange som muligt af vores studerende vælger at tage på udveksling. Dette er muligt i efterårssemestret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en aftale med All Nations Christian College som gør det muligt at tage et semester der. All Nations Christian College har et særligt fokus på praksis og mission, inklusiv praksis i lokale menigheder.

Uddannelsen i praktisk teologi er beregnet for dig, som gerne vil

 • arbejde i en menighed eller en kristen organisation
 • arbejde med mission i Danmark eller udlandet
 • arbejde som fx kirke- og kulturmedarbejder (sognemedhjælper)
 • eller generelt blive klogere på teologi og mennesker

En 3-årig bachelor i praktisk teologi er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missions- og organisationsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelse og læseplads er gratis og foregår i DBIs lokaler
Der kan pt. ikke ydes SU til uddannelsen.

DBI tilbyder studielån 1. studieår samt stipendier fra og med 2. studieår for fuldtidsstuderende på både bacheloruddannelsen.

DBI hjælper om muligt med at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.

Kontakt studiekoordinator
Email: studiekoordinator@fiuc.dk
Telefon: +45 2526 5506

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo