Teologi og sjelesorg, samlingsbasert

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årstudium i teologi og sjelesorg er for deg som ønsker å kunne utøve sjelesorg med god faglig forankring og høy etisk bevissthet. I studiet vil sjelesorgens teologiske forankring bli vektlagt, sammen med kunnskap og metodiske elementer hentet fra psykologi og sosiologi.

God sjelesorg handler om å møte mennesker på det åndelige, personlige og mellommenneskelige plan for å utruste til livet videre.

Årsstudium i teologi og sjelesorg er et ettårig studium som sikter på å gi økt sjelesørgerisk kompetanse til dem som gjennom yrke eller frivillig engasjement står i sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

Årsstudiet er lagt opp i undervisningsbolker (samlinger) for at også du som er i jobb, bor et annet sted, eller har en livssituasjon som gjør at ukentlig oppmøte er krevende, skal ha mulighet til å delta.

Studiet er samlingsbasert og alt som skjer av undervisning vil foregå i samlingsukene. Det legges opp til tre uker om høsten og tre om våren.

Studiet kan tas enten som deltidsstudium over lengre tid, eller som et heltidsstudium. Dette legges opp som et valg man tar (studieretning) i forbindelse med semesterregistrering.

Det forutsettes at studentene har tilgang til Internett. Siden studiet er emnebasert, kan studentene ta ulike deler og i ulikt tempo. En vesentlig del av kommunikasjonen mellom høgskolen/lærerne og studentene vil kunne skje via høgskolens læringsplattform (Canvas).

Ønsker du å vite mer om studiet? Vår studieveileder svarer deg gjerne på spørsmål. studieveileder@fjellhaug.no

Studieprogrammet består av emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Heltid

Høst

SJE1001 Innføring i sjelesorg
(10 stp.)
SJE1501 Livserfaringer – tro, tap og sorg
(5 stp.)
SJE1502
Identitet, relasjoner og kropp
(5 stp.)
SJE2001 Møter mellom mennesker – fellesskap, makt og utfordringer (10 stp.)

Vår

SJE1002 Troslære og etikk i sjelesorgens rom (10 stp.)SJE1503 Sjelesorg i praksis
(5 stp.)
SJE1504 Fordypningsoppgave (5 stp.)SJE2002 Jeremia – til livshjelp og troshjelp
(10 stp.)

Deltid

1. HøstSJE1001
Innføring i sjelesorg (10 stp.)
SJE1501
Livserfaringer - tro, tap og sorg (5stp.)
1. VårSJE1002
Troslære og etikk i sjelesorgens rom (10 stp.)
SJE1503
Sjelesorg i praksis (5 stp.)
2. HøstSJE2001
Møter mellom mennesker – fellesskap, makt og utfordringer
(10 stp.)

SJE1502
Identitet, relasjoner og kropp (5 stp.)

2. VårSJE2002
Jeremia – til livshjelp og troshjelp (10 stp.)
SJE1504
Fordypningsoppgave
(5 stp.)

Studieplan for Årsstudium i teologi og sjelesorg Vår 2024

Høsten 2023

Uke 35: Undervisning i SJE1001 og SJE1501

Uke 42: Undervisning i SJE2001 og SJE1502

Uke 47: Undervisning i SJE1001 og SJE1501 første halvdel av uken, og deretter SJE2001 og SJE1502 i andre halvdel av uken.

Våren 2024

Uke 3: Undervisning i SJE1503, SJE1002 og SJE2002

Uke 10: Undervisning i SJE1002, SJE2002 og SJE1503

Uke 16: Undervisning i SJE2002 og SJE1002

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

Årsstudium i teologi og sjelesorg gir kunnskap og forståelse av sjelesorgens teologiske fundament. Videre gir det kunnskap og ferdigheter i å utøve sjelesorg. Arbeidet med fagstoffet skal både tjene til å gi økt refleksjon om egen livserfaring, tro og teologi, og hvordan det påvirker måten man møter andre på.

Studiet er relevant for alle som er engasjert i kristent arbeid der man støter på sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

Studiet kan også innpasses i en bachelorgrad innenfor teologi og misjon, eller teologi formidling og ledelse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sjelesorgens teologiske og kirkelige forutsetninger og dens egenart i menighetslivet.
 • har god kunnskap om sjelesorgens basis i kristen tro og etikk.
 • har god kunnskap om sjelesorgens arbeidsmåter og etiske problemstillinger tilknyttet den sjelesørgeriske relasjon.
 • har kunnskap om aktuelle sjelesørgeriske utfordringer og kunne reflektere over disse.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve sjelesorg med god faglig forankring og høy etisk bevissthet.
 • kan møte, lytte til, samtale med og gi hjelp til mennesker i ulike livssituasjoner.
 • har god kjennskap til egen tros- og livshistorie og kritisk reflektere over hvordan dette påvirker egen sjelesørgerisk praksis.
 • kan søke veiledning for å utvikle egen sjelesørgerisk praksis og i møte med konkrete utfordringer som oppstår i sjelesorg.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • reflektere over egen utøvelse av sjelesorg og justere denne under veiledning.
 • kan formidle fagstoff og dele erfaringer og faglige.
 • synspunkter med andre innen fagfeltet.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3500,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2500 kr (gjelder fra høst 2023). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Det vil være mulig å booke kost og losji på FIH under samlingene, så langt det er kapasitet. Ta kontakt med utleie@fjellhaug.no for å booke eller med eventuelle spørsmål.

Priser per 31.03.2023:

Overnatting:

Enkeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 850,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Dobbeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 1.150,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Måltider:

Lunsj: kr 95,-. Enkeltbillett internt: kr 80,-. Studentlunsj: kr 60,-.

Middag: kr 120,- u/ dessert. Kr 150,- m/dessert.