Teologi og sjelesorg

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årstudium i teologi og sjelesorg er for deg som ønsker å kunne utøve sjelesorg med god faglig forankring og høy etisk bevissthet. I studiet vil sjelesorgens teologiske forankring bli vektlagt, sammen med kunnskap og metodiske elementer hentet fra psykologi og sosiologi.

God sjelesorg handler om å møte mennesker på det åndelige, personlige og mellommenneskelige plan for å utruste til livet videre.

Årsstudiet er lagt opp i undervisningsbolker (samlinger) for at også du som er i jobb et annet sted i landet skal ha mulighet til å delta.

Informasjon om studieplan og emner kommer. Ønsker du å vite mer om studiet? Vår studieveileder svarer deg gjerne på spørsmål. studieveileder@fjellhaug.no

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

Studiet utruster til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner. Studiet kan også innpasses i en bachelorgrad innenfor teologi og misjon, eller teologi formidling og ledelse.

Du betaler semesteravgift til SiO, per i dag kr. 600,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3000,- per semester. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.