Bibel og Misjon

Søk studieplass

Årsstudium

Bibel og Misjon

Årsstudium i bibel og misjon passer for deg som allerede har en yrkesutdannelse, men ønsker misjonskompetanse i tillegg, eller for deg som bare vil lære mer om kristen tro og misjon. Årsstudium i bibel og misjon er et frittstående studium som kan inngå i videre studier eller inngå som del av annen utdanning etter gjeldende regler. Årsstudiet er et tverrfaglig studium på 60 studiepoeng som har til hensikt å gi en innføring i kristen tro og virkelighetsforståelse og i den kristne kirkens misjonsoppdrag.

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpTM2008 Misjonsteologi 10 stp eller TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpTM2009 Misjon i kontekst 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpTM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpBM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stp

Studiet har som målsetting å utdanne til tverrkulturell tjeneste som misjonærer eller som kristent fagpersonell på ulike arenaer. Årsstudium i Bibel og Misjon sikter som helhet å dyktiggjøre til slikt arbeid og til en helhetlig integrasjon av tro, fag og yrke.

Studiet kan inngå som en del av bachelorstudiet i teologi og misjon.

Som valgemne i årsstudiet kan du velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Forelesningskatalogen og studieplanen finner du på forsiden. Bla ned til «Verktøy for studentene», trykk på «Forelesningskataloger» eller «Studieplaner» og velg den som er relevant fra rullgardinen som kommer opp.

Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

60

Antall semestre:

2

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)

Avgifter:

I tillegg til semesteravgift til SiO, er det en studieavgift. Oversikt over avgifter finner du her.