Studietilbud

Søk studieplass

Årsstudium

Bibel og Misjon

Årsstudium i bibel og misjon passer for deg som allerede har en yrkesutdannelse, men ønsker misjonskompetanse i tillegg, eller for deg som bare vil lære mer om kristen tro og misjon. Årsstudium i bibel og misjon er et frittstående studium som kan inngå i videre studier eller inngå som del av annen utdanning etter gjeldende regler. Årsstudiet er et tverrfaglig studium på 60 studiepoeng som har til hensikt å gi en innføring i kristen tro og virkelighetsforståelse og i den kristne kirkens misjonsoppdrag.

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpTM2008 Misjonsteologi 10 stp eller TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpTM2009 Misjon i kontekst 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpTM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpBM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stp

Studiet har som målsetting å utdanne til tverrkulturell tjeneste som misjonærer eller som kristent fagpersonell på ulike arenaer. Årsstudium i Bibel og Misjon sikter som helhet å dyktiggjøre til slikt arbeid og til en helhetlig integrasjon av tro, fag og yrke.

Studiet kan inngå som en del av bachelorstudiet i teologi og misjon.

Som valgemne i årsstudiet kan du velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Nivå:
Årsstudium
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

60

Antall semestre:

2

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)