KRLE

Søk studieplass

2-ÅRIG STUDIUM

KRLE

Studiet tilbys ikke studieåret 2018-19.

2-årig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et toårig fulltidsstudium som har til formål å utdanne og utruste mennesker til oppgaver innen undervisning eller arbeid der kristendoms-, religions-, livssyns- og kulturkunnskap står sentralt.

Dette studiet har obligatorisk praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må derfor legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til studiet. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studieløp:   
2. studieår vårRLE2004 Bacheloroppgave 10 stpRLE2005 Nyreligiøsitet og etikk i religionene 10 stpRLE1007 Bibelfag 10 stp
2. studieår høstRLE2002 Kulturforståelse, religionsmangfold og toleranse 10 stpRLE2006 Islam i kontekst 10 stpEX1003 Examen facultatum
10 stp
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004 Verdensreligionene 10 stpRLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEX1001 Examen philosophicum 10 stpRLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

2-årig studium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et utdanningstilbud som, med nødvendig tilleggsutdanning, kvalifiserer til å være faglærer i KRLE-faget i grunnskolen og videregående opplæring. Studiet kvalifiserer også til arbeid med formidling og arbeid i organisasjoner der kunnskap om religioner, livssyn og tverrkulturell kommunikasjon står sentralt. OBS! Fra og med 2019 kommer det til å være krav til mastergrad ved opptak til praktisk-pedagogiske utdanninger.

2-årig studium kan bygges ut med et årsstudium til en bachelorgrad i KRLE ved en institusjon som tilbyr dette. Studiet kan, med visse tilleggsemner, kvalifisere for opptak til master i teologi og misjon. Studiet vil også kunne kvalifisere til videre studier innenfor religions- og kristendomskunnskap ved andre institusjoner.

Studere i Danmark?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København. 2-årig studium i KRLE deler flere emner med bachelorgraden i teologi og misjon, som tilbys både ved vår avdeling i Oslo og vår avdeling i København. Det vil derfor med noe tilpasning av utdanningsplanen være mulig å avlegge første og/eller andre semester i København. Dersom du ønsker å avlegge første semester i København, må du gjøre FiH oppmerksom på dette ved søknadstidspunktet.

Du kan lese mer om vår danske avdeling og Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.

Forelesningskatalogen finner du på forsiden. Bla ned til «Verktøy for studentene», trykk på «Forelesningskataloger» og velg den som er relevant fra rullgardinen som kommer opp.

Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Undervisningsspråk:

120

Antall semestre:

4

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)