Studietilbud

Søk studieplass

Årsstudium

KRLE

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Dette studiet har obligatorisk praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må derfor legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til studiet. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004 Verdensreligionene 10 stpRLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEX1001 Examen philosophicum 10 stpRLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk kan inngå som første studieår i en bachelorgrad i KRLE. Studiet kan også inngå i annen utdanning i teologi, religion- eller kristendomskunnskap.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet,  inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Studieturen våren 2017 vil gå til Kenya. Mer informasjon om studieturen finner du her.

Nivå:
Årsstudium
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

60

Antall semestre:

2

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)