KRLE

Søk studieplass

Årsstudium

KRLE

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet. 

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004 Verdensreligionene 10 stpRLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEX1001 Examen philosophicum 10 stpRLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk kan inngå som første studieår i et toårig studium i KRLE. Studiet kan også inngå i annen utdanning i KRLE, teologi, religion- eller kristendomskunnskap.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet,  inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Studieturen inneværende studieår vil gå til Kenya. Mer informasjon om studieturen finner du her.

Forelesningskatalogen og studieplanen finner du på forsiden. Bla ned til «Verktøy for studentene», trykk på «Forelesningskataloger» eller «Studieplaner» og velg den som er relevant fra rullgardinen som kommer opp.

Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

60

Antall semestre:

2

Oppstart:

Høst

Søknadsfrist:

15. april (1. mars for enkelte grupper)

Avgifter:

I tillegg til semesteravgift til SiO, er det en studieavgift. Oversikt over avgifter finner du her.