Nettstudier

Søk studieplass

Årsstudium

Nettstudier

FIH tilbyr årsstudiene i KRLE og Kristendomskunnskap som nettstudier. Begge studiene kan tas enten på heltid eller på deltid.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk på nett er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet. Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004N Verdensreligionene 10 stpRLE1006N Livssyn og RLE-didaktikk 10 stp
1. studieår høstRLE1001N Innføring i Bibelen 10 stpEX1001N Examen philosophicum 10 stpRLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp
Studieløp:  
2. studieår vårRLE1004N Verdensreligionene 10 stpRLE1006N Livssyn og RLE-didaktikk 10 stp
2. studieår høstEX1001N Examen philosophicum 10 stp
1. studieår vårRLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stp
1. studieår høstRLE1001N Innføring i Bibelen 10 stpRLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

Hva kan jeg bli?

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Studietur

I emnet RLE1004N Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et frivillig femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Mer informasjon om studieturen finner du her. Studieplaner finner du nederst på forsiden. 

Årsstudium i kristendomskunnskap er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner. Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap. Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Studieløp:   
1. studieår vårRLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004N Verdensreligionene 10 stpRLE1007N Bibelfag 10 stp
1. studieår høstRLE1001N Innføring i Bibelen 10 stpEX1001N Examen philosophicum 10 stp
eller BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stp
RLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp
Studieløp:   
2. studieår vårRLE1004N Verdensreligionene 10 stpRLE1007N Bibelfag 10 stp
2. studieår høstEX1001N Examen philosophicum 10 stp
eller BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stp
1. studieår vårRLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stp
1. studieår høstRLE1001N Innføring i Bibelen 10 stpRLE1002N Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

Hva kan jeg bli?

Årsstudium i kristendomskunnskap gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå som første studieår i en bachelorgrad i teologi og misjon eller et annet studium innenfor kristendomskunnskap eller teologi. Årsstudiet kan også inngå i en bachelorgrad i RLE eller tilsvarende, eller som frie studiepoeng i en grad innenfor et annet fagområde.

Studietur

I emnet RLE1004N Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et frivillig femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Mer informasjon om studieturen finner du her. Studieplaner finner du nederst på forsiden. 

Studiested:

Nett

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiepoeng:

60

Antall semestre:

2 (heltid) 4 (deltid)

Oppstart:

Høst og vår

Søknadsfrist:

Oppstart vår: 22. januar (Søk via lokalt opptak) Oppstart høst: 15. april (1. mars for enkelte grupper)

Studiekode:

258 329 (heltid KRLE) 258 910 (deltid KRLE) 258 652 (heltid KRD) 258 653 (deltid KRD)

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Avgifter:

I tillegg til semesteravgift til SiO, er det en studieavgift. Oversikt over avgifter finner du her.