Studietilbud

Søk studieplass

Enkeltemner bachelor

Teologi og Misjon

Nedenfor finner du en oversikt over emner som kan tas som enkeltemner. I utgangspunktet kan du kombinere emner fritt, men hvis du velger emner fra forskjellige årstrinn eller studieprogram, kan det forekomme overlapp i eksamens- og undervisningstidspunkter. I mange emner kan man velge mellom prosessorientert evaluering med oppgaveinnlevering og obligatorisk undervisning eller skoleeksamen uten obligatorisk undervisning. Dersom det er konflikt mellom to eksamener, kan dette løses ved å velge prosessorientert evaluering i det ene emnet.

Enkelte emner har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studium:Emnekode:Emnenavn:Stp:Undervisning:
BRLE/BTM/BMRLE1001Innføring i Bibelen10Høst
BMTM1506Sjelesorg og diakoni10Høst
BMBM1001Innføring i misjonsvitenskap10Høst
BTM/BRLERLE1002Kirkehistorie og konfesjonskunnskap10Høst
BTM/BRLEEX1001Examen Filosophicum10Høst
BTMTM2006Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst10Høst
BTM/BMTM1001Nytestamentlig gresk10Høst
BTM/BMTM2004Nytestamentlig bibelteologi10Høst
BTMTM1513Kristen åndelighet10Høst og vår
BTMTM1514Barn, unge og kristen tro10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2005Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2502Markusevangeliet og 1. Peters brev*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2503Innledning til NT og Galaterbrevet1*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2504Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2505Teologisk antropologi10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2506Livssyn og nyreligiøsitet10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2507Reformasjon og lutherdom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2508Ikke-vestlig kirkehistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2511Teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2512Jødedom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2513Apologetikk og kirkens misjon10Kontakt studieadministrasjonen
*Forutsetter bestått TM1001 Nytestamentlig gresk 20 stp eller tilsvarende.

De fleste emner som har klausureksamen som en mulig eksamensform, kan også gjennomføres som fjernstudent. Det betyr at du har muligheten til å lese emnet på egen hånd uten å følge undervisning, men likevel gå opp til eksamen sammen med de ordinære studentene. Mer informasjon om fjernstudier finner du her.

Nivå:
Enkeltemner bachelor
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Søknadsfrist:

Praksisemner og emner med studietur innen 1. november/1. mai semesteret før, ellers løpende opptak.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Enkelte emner har tilleggskrav.