Studietilbud

Søk studieplass

Enkeltemner bachelor

Teologi og Misjon

Nedenfor finner du en oversikt over emner som kan tas som enkeltemner. I utgangspunktet kan du kombinere emner fritt, men hvis du velger emner fra forskjellige årstrinn eller studieprogram, kan det forekomme overlapp i eksamens- og undervisningstidspunkter. I mange emner kan man velge mellom prosessorientert evaluering med oppgaveinnlevering og obligatorisk undervisning eller skoleeksamen uten obligatorisk undervisning. Dersom det er konflikt mellom to eksamener, kan dette løses ved å velge prosessorientert evaluering i det ene emnet.

Enkelte emner har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studium:Emnekode:Emnenavn:Stp:Undervisning:
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1001Innføring i Bibelen10Høst
BTM/KRD/KRLERLE1002Kirkehistorie og konfesjonskunnskap10Høst
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1003Kristen tro, etikk og livstolkning10Vår
BTM/KRD/KRLERLE1004Verdensreligionene10Vår
BTM/KRD/2KRLERLE1007Bibelfag10Vår
BIMIBM1001Innføring i misjonsvitenskap10Høst
BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst
BTM/KRD/KRLEEX1001Examen philosophicum10Høst
BTMTM1002Innføring i nytestamentlig gresk10Høst
BTMTM1003Nytestamentlige greske tekster10Vår
BTMTM2001GT og misjon10Vår
BTMTM2003Johannesevangeliet og Romerbrevet*10Høst
BTMTM2004Nytestamentlig bibelteologi10Vår
BTMTM2005Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2006Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst10Høst
BTM/BIMITM2008Misjonsteologi10Vår
BTM/BIMITM2009Misjon i kontekst10Vår
BTMTM2010Utvalgte tekster fra GT10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM1501Gammeltestamentlig hebraisk20Kontakt studieadministrasjonen
BTM/BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst
BTM/BIMITM1510Misjonspraksis med feltstudium10Vår
BTMTM1513Kristen åndelighet10Høst og vår
BTMTM1514Barn, unge og kristen tro10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2501Deuteronomium**10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2502Markusevangeliet og 1. Peters brev*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2503Innledning til NT og Galaterbrevet1*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2504Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2505Teologisk antropologi10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2506Livssyn og nyreligiøsitet10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2507Reformasjon og lutherdom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2508Ikke-vestlig kirkehistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2511Teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2512Jødedom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2513Apologetikk og kirkens misjon10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2514Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer10Kontakt studieadministrasjonen
*Forutsetter bestått TM1001 Nytestamentlig gresk 20 stp, eventuelt både TM1002  Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster eller tilsvarende.
**Forutsetter bestått TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stp. eller tilsvarende.

De fleste emner som har klausureksamen som en mulig eksamensform, kan også gjennomføres off campus. Det betyr at du har muligheten til å lese emnet på egen hånd uten å følge undervisning, men likevel gå opp til eksamen sammen med de ordinære studentene. Ta kontakt med opptaksansvarlig for mer informasjon:

Nivå:
Enkeltemner bachelor
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Søknadsfrist:

Praksisemner og emner med studietur innen 1. november/1. mai semesteret før, ellers løpende opptak.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Enkelte emner har tilleggskrav.