Studietilbud

Søk studieplass

Enkeltemner master

Teologi og Misjon

Dersom du har utdanning i teologi eller tilsvarende på bachelornivå og ønsker å fordype deg i emner på et høyere nivå, tilbyr vi også masteremner som enkeltemner. De fleste emner på masterprogrammet i teologi og misjon kan tas som enkeltemner. Noen emner har obligatorisk undervisning, men de fleste kan også tas som selvstudium.

De fleste emnene på masterprogrammet har to alternative evalueringsformer – enten prosessorientert evaluering eller klausureksamen. Ved prosessorientert evaluering er undervisningen obligatorisk, i tillegg til andre studiekrav. Velger man klausureksamen, er det verken obligatorisk undervisning eller studiekrav som må oppfylles. Det er mulig å bytte fra prosessorientert evaluering til klausureksamen underveis i semesteret.

Enkelte emner har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Obligatoriske emner på 500-nivå kan bare tas det semesteret de undervises (se studieplanen). Valgemner på 600-nivå kan tas uavhengig av om det er satt opp undervisning eller ikke, men det er ikke mulig å velge prosessorientert evaluering dersom emnet ikke undervises.

Emnekode:Emnenavn:Stp:Undervisning:
MIS502Religion og kultur10Høst
ST501Dogmatisk helhetssyn10Høst
GT601Israels historie og bibelsk arkeologi10
GT602Skapelsesteologi15
GT603Amosboken10
GT605Jeremiaboken10
GT606Hebraisk fordypning10
GT607Salmenes bok10
NT601Jesu lignelser10
NT602Nyere narrative og sosiale analyser av Markus10
NT603Apostlenes gjerninger10
NT6041. og 2. Peters brev10
NT605Kjønn og teologi i Det nye testamente10
NT606Dåp og nattverd i NT10
NT607Eskatologien i Det nye testamente10
NT608Bibeloversettelse10
NT609Tilbedelse av Jesus Kristus blant de første kristne10
KMH601Oldkirken10
KMH602Martin Luthers teologi10
KMH603Den lutherske bekjennelse10
KMH604Nyere norsk kirkehistorie10
KMH605Misjonshistorie10
KMH606Teologi i det 20. århundre10
KMH607Kinas kirke- og misjonshistorie**10
KMH609Afrikas kirke- og misjonshistorie10
ST601Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen10
ST602Nådemidlene10
ST603Religionsfilosofi og apologetikk10
ST604Lidelsen og det ondes problem10
ST605Kristen etikk i møte med pluralisme og ateisme 10
ST606Jesu lidelse og død10
MIS601Misjonsstrategi10
MIS602Kirkevekst10
MIS603Jesusbilder i de tre monoteistiske religionene10
MIS604Kristen misjon og islam – dialog, vitnesbyrd og medvandring10
MIS605Den globale kirke i endring10
MIS606Kontekstuell teologi10
MIS607Den forfulgte kirke10
PT601Organisasjon- og menighetsledelse10
PT602Å forkynne Kristus i Det gamle testamente10
PT603Fortellingsdidaktikk i trosopplæringen10

 

De fleste emner som har klausureksamen som en mulig eksamensform, kan også gjennomføres off campus. Det betyr at du har muligheten til å lese emnet på egen hånd uten å følge undervisning, men likevel gå opp til eksamen sammen med de ordinære studentene. Ta kontakt med opptaksansvarlig for mer informasjon:

Nivå:
Enkeltemner master
Studiested:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Undervisningsspråk:

Norsk

Søknadsfrist:

Forløpende opptak, saksbehandlingstid 6 uker.

Opptakskrav:

80 studiepoeng teologi eller tilsvarende på bachelornivå, der minst 20 studiepoeng er på fordypningsnivå. Karaktersnitt C eller bedre. Noen emner har forkrav om gresk eller hebraisk.