Temadag om Fjellhaugs historie frem til 1986

Søk studieplass

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) inviterer til temadag 27. juni.

Vi inviterer til en temadag om Fjellhaugs mangfoldige og spennende historie. Det blir tirsdag 27. juni 2017 kl. 9.00 – 15.30. Samtidig vil vi markere at Erling Lundeby fyller 65 år i løpet av sommeren. Lundeby har vært student ved misjonsskolen, misjonær i Kenya, bibliotekar på Fjellhaug og er nå leder for NLM-arkivet og samtidig førstelektor ved FIH. Fjellhaugs egne arkiver flyttes for tiden over i NLM-arkivet, og i denne prosessen aktiveres mange og interessante sider ved vår historie.

Vi ønsker på en slik temadag å løfte frem noe av mangfoldet ved Fjellhaug, blant annet:

 • Misjonsskolen (fra 1898 på Framnes, siden 1914 i Oslo)
 • Bibelskolen
 • Ungdomsskolen (à Hurdal)
 • Handelsskolen (à Drottningborg)
 • Forkynnerkurs
 • Studenthjemmet
 • Campus Fjellhaug, inkludert NLMs Hovedkontor, personalboligene og hagen
 • Sommerhotell og eldreavlastning
 • Bibelkurs, Påskemøter, huslydkvelder, konferanser
 • Loppemarked og ulike basarer
 • Fjellhaugbladet, Biblia, bokutgivelser
 • Interne andakter, onsdagsmøter, fredagsmøter, søndagsmøter etc
 • Jubilo, Concordia og sang- og musikklivet ved Fjellhaug
 • Oppvekst på Fjellhaug for barn av de ansatte

Etter 1986 kom både China Instituttet, NLMs historiske arkiv, Misjonsmuseet, Innsyn, Budskap, FIH-avdeling ved Dansk Bibel Institut i København, en sterkere deling mellom Bibelskolen og FIH, offentlig akkreditering av FIH og mye annet, selv om dette knapt skal opp 27.6.

En temadag kan umulig utfolde alt dette, men gjennom ulike innlegg og bilder, artikler og oppslag på storskjerm vil vi trekke frem både egenart, hendelser, nøkkelpersoner og hverdagsliv på Fjellhaug fra tiden mellom 1914 og 1986 og med noen utblikk også fra de siste 30 årene. Fjellhaugs rolle utover (i Norge, i nabolandene og på misjonsfeltene) er også betydelig. Vi vil også dvele litt ved hvilke kilder vi har til Fjellhaugs historie, og her håper vi på nyttige innspill fra dem som kommer.

Invitasjonen til temadagen er helt åpen og vi ser gjerne at den som vet om noen som kanskje ville ha glede av å komme videresender invitasjonen. Vi tenker på både nåværende og tidligere studenter og ansatte, beboere, barn som har vokst opp på Fjellhaug, naboer og Fjellhaugvenner i vid forstand.

Vi får gratis lunsj, men dersom noen ønsker å bestille overnatting på Fjellhaug kan en ta kontakt med NLM Eiendom ved Eirin Jensen (ejensen@fjellhaug.no eller via sentralbordet 23 23 24 00) for booking og priser. Noen bindende påmelding er ikke nødvendig, men meld gjerne fra om du tror du vil komme 27.6 til Sverre Bøe (sboe@fjellhaug.no eller via sentralbordet).

Klikk her for å se detaljert program

Vennlig hilsen Sverre Bøe

Prof. FIH og koordinator for temadagen